Systemet består overordnet af tre dele: en OpenTele server, EWii Netcare samt et Videokonsultationssystem.

Det er et komplekst system, der takket være EWii Netcare er gjort yderst simpelt at bruge for sundhedsfagligt personalet og patienter. Løsningen er baseret på OpenTele.

EWii Netcare kan bedst beskrives som den sundhedsprofessionelles primære arbejdsredskab til telemedicinsk behandling eller telemedicinsk konsultation af patient/borger. Det er udviklet til at binde alle dele af et telemedicinsk forløb sammen i ét brugervenligt system, så den fagpersonen kun behøver at arbejde i dette ene system for at varetage bestilling af udstyr, videokonference, gennemgang af resultater, beskeder til patienten/borgeren, adgang til support mm.

Når patienter og patientgrupper oprettes i Netcare bliver disse også automatisk oprettet i OpenTele- og videoserverne. Da EWii Netcare er integreret med Opentele serverne, så er alle måleresultater, patientdata, mm er lagret i OpenTele servers database. Der er valgfrihed mht. hardware.

Formål

Behandling af borgere i eget hjem.

Målgruppe

Regioner, hospitaler, kommuner, interesseorganisationer.

Betydning for borger

Får mulighed for at modtage støtte, træning og behandling i eget hjem.

Betydning for medarbejdere

Giver mulighed for at støtte, behandle og træne flere borgere på samme tid.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Frigør ressourcer.

Anskaffelsespris

Afhængig af system.

Forventet levetid

Afhænger af system.

Udgifter til evt. montering

Afhænger af system.

Forventede årlige driftsudgifter

Afhænger af system.

Stilles der særlige krav?

Tilslutning til 220V samt adgang til internet.

Er produktet til personlig brug?

Behandlerenhed kan benyttes ifm kald til flere borgere. Patient/borger enhed er til personlig brug.

Er produktet til træning?

Kan benyttes til fjerntræning. Træning tilpasses individuelt af sundhedspersonale.

Undervisningsbehov

Borger – ca. 20 min.
Personale – ca. 1 time.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Produktet har tidligere været præsenteret i DK, men gennemgår til stadighed en udvikling.

Erfaringer

Odense, Svendborg, Rudersdal, Gladsaxe, Kolding, Esbjerg, Gribskov, Horsens og Haderslev kommuner. Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus, Bispebjerg Hospital, Roskilde Sygehus, Nyborg Sygehus samt Psykiatri Region Syddanmark. Stavanger Universitets Sykehus (Norge) og NHS Queen Elizabeth Hospital Gateshead (UK).