En automatisk medicineringstjeneste til langtidsmedicinerede, demente og ældre, der er omfattet af hjemmeplejen. Tjenesten består af en medicindispenser og et fjernplejesystem, som benytter en automatisk doseringsløsning til medicin.

Formål

  • Hjælpe borgeren til at tage sin medicin på det rigtige tidspunkt i den rigtige dosis.
  • Hjælpe personalet med at få en mere fleksibel og mindre stressende arbejdsdag.

Målgruppe

Alle borgere der har brug for hjælp til at tage sin medicin på det rigtige tidspunkt og som ønsker et selvstændigt liv.

Betydning for borger

Mere selvstændigt liv, hvor man ikke er afhængig af plejepersonale. Større mulighed for at klare sig selv.

Betydning for medarbejdere

Mindre stressende for personalet, øget fleksibilitet og mere fokus på den plejende del af arbejdet ved borgeren. Der vil gennem caresystemet være dokumentation for, hvornår borgeren har taget sin medicin, samt hvem der håndterer medicinen.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Besparelse i forhold til dosering og administration af medicin, samt færre besøg ved borgeren.

Anskaffelsespris

Mellem 2.200 og 1.200 kr. pr måned, da produktet lejes.

Forventet levetid

Udgifter til evt. montering

Forventede årlige driftsudgifter

Prisen pr. måned x antal måneder, aftalen løber.

Stilles der særlige krav?

Strøm og 2G netværk.

Er produktet til personlig brug?

Een medicindispenser pr. borger.

Er produktet til træning?

Nej, men til selvstændiggørelse af borgeren.

Undervisningsbehov

 

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Nej, det har været udstillet på WHINN (okt. 2016) og ved Velfærdens Innovationsdag (jan. 2017).

Erfaringer

Maskinen fungerer i ca. 1.500 hjem i Norge, Sverige og Finland.