Pudens lynlås er åbnet og viser indstillingsmulighederne indeni.

Pressure Sense Cushion

En trykaflastende siddepude - findes i flere modeller afhængig af grad af trykaflastning. Giver besked, når det er tid til at ændre siddestilling.

Virker ud fra 3 essentielle parametre:

  • Tid: Indbygget timer, der auditivt giver besked om, at det er tid til at lave en stillingsændring for at lette/flytte trykket og derved forebygge et evt. opstående sidde/tryksår.
  • Tryk: Indbygget tryksensor. Hvis trykket overstiger en forudsat tærskelværdi, speeder den ”timeren” op med 4 x tiden, for hurtigere at få beskeden om, at det er tid til stillingsændring.
  • Brugervenlighed: Sæt dig på puden og timeren/sensoren aktiverer sig selv efter 2 sek. Man skal ikke gøre andet end at sætte sig på puden og agere efter den auditive besked om stillingsændring, når der er tid til det.

Formål

At forebygge tryksår og facilitere til stillingsændring i den siddende stilling, især ift. kørestolsbrugere, men også borgere der sidder længe i for eksempel lænestole.
Mange kørestolsbrugere har ændret følesans, i sæde og underkrop, og bliver derfor ikke automatisk ”alarmeret” når man har siddet for længe i samme stilling eller med for højt et tryk i forhold til normalt sansende mennesker.
Derfor er PressureSense puderne lavet for at ”alarmere”/hjælpe borgerne til at lave et stillingsskift inden tid/tryk bliver problematisk. Det gør at borger aktivt kan tage del i at forebygge trykrelaterede gener ift. den siddende stilling, ved auditivt at blive gjort opmærksom på problematikken.

Målgruppe

Alle mennesker der sidder i kørestol og/eller lænestol (over for lang tid) og derfor er i risiko for at danne tryksår eller andre trykrelaterede gener.

Betydning for borger

Borger vil pludselig blive bevidst om vigtigheden for og tidsperspektivet for stillingsskift og kan derfor aktivt være med til at gøre en forebyggende indsats for ikke at danne tryksår. Det nedsætter/forebygger smerte og trykproblematikker og holder derfor borger mere aktiv. – trykrelaterede gener er med til at passificere og immobilisere borgere over længere tid.

Betydning for medarbejdere

  • Forebyggelse af tryksår, som vil være ressourcekrævende for personalet.
  • Hjælp til at være opmærksom på, at en borger trænger til et stillingsskift i den siddende stilling. Dette glemmes ofte, især uden for de daglige rutiner og i en travl hverdag. Her kan personale få auditiv besked, men der er også muligheden for at borger tager ansvar for handlingen selv.
  • En vished om, at man gør alt der kan gøres for at forebygge trykgener. I en hverdag der er fyldt med mange andre gøremål, og med borgere der ellers sidder stationært i mange timer i træk uden mulighed for at kunne bevæge sig.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Trykrelaterede gener er en stor udgift for samfundet. Forebyggelse af tryksår har der derfor været stor fokus på over de sidste år. Puderne vil være med til at nedsætte tryksår og trykrelaterede gener. Dette giver kommunen/regionen en betydelig besparelse i forhold til at skulle behandle opståede tryksårsproblematikker.

Anskaffelsespris

1.000 – 5.000,- kr. afhængig af model.

Forventet levetid

2-5år afhængig af pude (materiale den er lavet af). Sensor batteri levetid er 2 år, så skal batteri skiftes.

Udgifter til evt. montering

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter

Et minimum. Nyt batteri efter 2 år.

Stilles der særlige krav?

Nej.

Er produktet til personlig brug?

Ja.

Er produktet til træning?

Nej.

Undervisningsbehov

Det er et helt nyt produkt på markedet, en intro på 15 min. For borger og personale vil være gavnligt for at få forståelsen af puden og udnytte potentialet.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Nej.

Erfaringer

Helt nyt produkt, kommer fra England, hvor det har været i brug i 3 måneder i samarbejde med bl.a. ældrecentre og genoptræningsenheder