Hjælper med at effektivisere sundhedsinstitutioners håndtering af vasketøj.
Består af en touchskærm, som er koblet til en scanner, der kan scanne chips i tøjgenstandene, der vaskes. Dette kan være beboernes tøj på plejecentre eller klude og mopper på hospitaler.

Med scanneren kan man udføre håndteringen af rent vasketøj 2½ gange hurtigere end ved traditionelle metoder. Dette gør, at man kan frigøre ressourcer til pleje eller andet. Produktet har desuden den meget positive effekt, at det aflaster personalet, således at fysisk hårde arbejdsstillinger bliver minimeret.

Når tøjgenstandene føres hen over bordet med chip-scanneren, vises der på skærmen informationer om fx tøjets ejermand eller tilhørssted. Sorteringen af tøjgenstandene går hurtigere, og man slipper for at vende og dreje kroppen i usunde arbejdsstillinger, som man ofte gør, når man leder efter almindelige tøjmærker.

Formål

Lettelse af arbejdsgangen ved sortering af vasketøj.

Målgruppe

Plejecentre, hospitaler og lignende sundhedsinstitutioner.

Betydning for borger

Borgerne på et plejecenter vil opleve, at tøjet i højere grad kommer tilbage til den rette ejermand.

Chipningen af tøjet åbner også for, at man nemmere vil kunne benytte andre af vore produkter i fremtiden, fx MoTalk, hvis dette skulle blive implementeret på et plejecenter.

Betydning for medarbejdere

Sorteringen af vasketøj går langt hurtigere. Medarbejderen slipper for gentagne, ubehagelige arbejdsstillinger – man får et bedre arbejdsmiljø.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Der vil være en varierende økonomisk effekt, afhængigt af hvordan man bruger tidsbesparelsen. Der er også besparelser i form af at den ansatte har et sundere arbejdsmiljø, hvilket kan føre til færre sygedage på længere sigt.

Anskaffelsespris

43.500,- kr. Inkluderer installation/opsætning samt oplæring af ansatte. Dette er grundprisen, men den reelle pris afhænger selvfølgelig af antal (og nogle gange sted).

Forventet levetid

Der er ikke umiddelbart nogen begrænsning her.

Udgifter til evt. montering

Inkluderet i grundprisen.

Forventede årlige driftsudgifter

Obligatorisk abonnement: 515,- kr./md.
Valgfri serviceaftale: 215,- kr./md.

Stilles der særlige krav?

Der er integreret internetforbindelse i produktet, og dette dækkes af en del af abonnementet.
Selve produktet kræver, at man har et træbord, som man sorterer tøj ved. Hvis dette gøres ved et metalbord, bliver installationen mere omstændelig, men alt kan løses. Der er ingen specielle pladskrav.
En enkelt scannestation er som regel nok til vaskeri for mellem 0 og 60 borgere.

Dette afhænger dog også meget af installationsstedet, og fx om et plejecenter er opdelt i afdelinger med hver sit vaskerum. Den enkelte situation skal vurderes individuelt.

Er produktet til personlig brug?

Er produktet til træning?

Undervisningsbehov

Vi påregner som regel sammenlagt 2-3 timers undervisning (muligvis over et par gange efter behov), hvor vi gennemgår brugen af produktet for en lille gruppe af nøglemedarbejdere.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

I Billund og Kerteminde kommuner har de længere tids erfaring med produktet, og her kan de nok udtale sig mest om erfaringerne med MoScan.

Eventuelle cases

Billund Plejecenter og Engbo Plejecenter i Billund Kommune. Her har vaskerierne haft stor glæde af implementeringen af MoScan. Derudover har Lindhøj Plejecenter i Kerteminde Kommune også længere tids erfaring med MoScan-løsningen. I alt har vi i omegnen af 40 stationer installeret rundt omkring i hele landet.