Mobiwatch på en rullevogn til rengøringsudstyr

Mobiwatch desinfektionsrobot

Sanivap dampbaseret rengøringsteknologi bruger brintoverilte (H₂O₂): Det virker, og det er uskadeligt for miljøet. Man kan desinficere samtidig med rengøringen. Mikrofiber tager skidtet – mens varmen (dampen), og evt. brintoverilten, dræber mikroorganismerne.
Et alternativ til traditionel rengøring og desinfektion. Der sprøjtes ikke med damp på overfladerne og mikroorganismerne bliver således ikke spredt i rummet. Metoden er yderst miljøvenlig og aktiv overfor bakterier, svampe, sporer og virus.
Teknologien er testet i forhold til gældende europæiske standarter for overfladedesinfektion.

Formål

Rengøring og desinfektion af institutioner, boliger, hjælpemidler, køretøjer mm.

Målgruppe

Plejecentre, hjælpemiddeldepoter, institutioner og hospitaler.

Betydning for borger

Lukkede smitteveje samt renere boliger og hjælpemidler øger trygheden for de svageste borgere. Begrænser genindlæggelser.

Betydning for medarbejdere

Medarbejdere føler sig også mere trygge, når rum og hjælpemidler er blevet effektivt desinficeret.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region
Rengøring og desinfektion kan udføres i én og samme proces. Bedre desinfektion medfører mindre smitte, som giver færre genindlæggelser, færre sygedage og bedre livskvalitet.

Vand og kemiforbrug nedsættes markant, prisen pr. m² mere end halveres (iflg. Ussel Hospital, Limoges – F).

Anskaffelsespris

Fra ca. kr. 35-50.000; afhænger meget af mængden af tilbehør (mundstykker, mikrofiber m.v.).

Forventet levetid

Min. 5 år.

Udgifter til evt. montering

Pris inkluderer oplæring af alt relevant personale.

Forventede årlige driftsudgifter

År 1: Afhænger af brug – ca. kr. 0,10/m² (ekskl. løn) År 2-5: Afhænger af brug + evt. serviceaftale til kr. 4-5.000/enhed/år.
Serviceaftale forlænger garantien til 5 år.

Stilles der særlige krav?

El.

Er produktet til personlig brug?

Nej.

Er produktet til træning?

Nej.

Undervisningsbehov

Medarbejdere skal gennemgå et kursus (inkluderet i pris) af ca. to timers varighed for at blive superbruger, herefter kan sidemandsoplæring benyttes.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Nej.

Erfaringer

Der er ca. 8.000 enheder i brug i Europa i dag, dog endnu ingen i Danmark. CPH Clean Air arbejder i dag med hospitaler i Region Sjælland og Hovedstaden. Hver fjerde kommune i Danmark benytter vores desinfektionsrobotter.

Eventuelle cases

Se en demo-video på Sanivaps hjemmeside.