Udstyret består af Air Bands og en Kaatus Nano eller Master (dobbelt kompressor enhed).
Når træning udføres, placeres Airbands over muskelbugen med det korrekte tryk. Det arterielle in-flow begrænses; det dybe venøse out-flow hæmmes; det kapillær-venøse rum bliver udspilet - og musklen overbelastes distalt for båndene.

Muskelarbejde under disse betingelser, uden vægte, eller med meget små vægte (max.20%), øger hurtigt affaldsstofferne i blodet.

Hjernen opfatter det som meget hårdt muskel-arbejde evt. med muskelskade, og frisætter en række stoffer såsom væksthormon og stamceller, hvorved musklerne styrkes og heling af skader fremmes. Dette gør at muskelstyrke & -volumen vokser hurtigere end ved traditionel træning, uden restitutionstid, da ingen skader er påført musklerne.

Formål

Styrketræning for personer, der skal genoptrænes, og som ikke kan eller ikke ønsker at træne med tunge vægte. Kaatsu træning er træning uden vægte og kan gøres i kortere tid og mere effektivt, end det kan gøres med tunge vægte i længere tid.

Målgruppe

Ældre med risiko for muskelatrofi og tab af styrke.
Ved skade rehabilitering, hvor der er risiko for muskelatrofi og tab af styrke.
Raske personer, der ønsker at holde sig i form & stærke - med begrænset tid og træningsmuligheder.
Enhver anden anvendelse, hvor styrkeopbygning uden tunge belastninger kræves.

Betydning for borger

Træning i kort tid med lav eller ingen belastning. Dvs. at alle kan styrketræne – ældre borgere, borgere med et skadesforløb. Hurtigere tilbage til et normalt liv. Med Kaatsu træning kan der forventes resultatet i lønet af 2-3 uger. I løbet 3-4 måneder opnås det samme resultat, som det normalt tager 2-3 år at opnå med tunge vægte (<65% af 1RMS).

Betydning for medarbejdere

Styrketræning, der kan gennemføres som individuel træning eller som holdtræning.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Borgere der ikke kan genoptræne med tunge vægte kan nu genoptræne. Det er ikke muligt at sætte penge på med den nuværende dokumentation.

Anskaffelsespris

Kaatsu Nano Personlig 23.500,- kr. incl.moms.
Kaatsu Nano Commerciel 28.500,- kr. incl.moms.
Kaatsu Master 48.000,- kr. incl.moms.
Der følger uddannelse og certificering på forskellige niveauer med til alle udstyr.

Forventet levetid

5-10 år.

Udgifter til evt. montering

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter

Afhængig af brug der skyldes slitage af bånd. Nye bånd kan tilkøbes.

Stilles der særlige krav?

Anvendes af en certificeret terapeut. Uddannelse af terapeut er inkluderet i prisen.

Er produktet til personlig brug?

Er beregnet til professionel brug af en terapeut.Flere terapeuter kan anvende samme udstyr, og uddannelse af disse kan tilkøbes.

Er produktet til træning?

Borgere anvender produktet 2-5 gange om ugen i genoptræningsperioden i løbet af 1-2 måneder. Intensiteten er afhængig af målsætning for træningen.

Undervisningsbehov

Fysioterapeuter og ergoterapeuter kan uddannes i løbet af 2-3 timer. I uddannelsen hører der adgang til selvstudier mhp at opnå certificering.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Bliver i dag anvendt på flere sundhedscentre og Rigshospitalet i København.

Erfaringer

Randers kommune har købt udstyret, medens Århus kommune gennem det sidste år har gennemført en test med godt resultat. Testen forventes afsluttet medio 2017..
Flere private fysioterapiklinikker anvender Kaatsu træning dagligt i forbindelse med genoptræning. Flere sportsfolk anvender Kaastu træning i forbindelse med forbedring af præstationer og for at forebygge skade, og efter skadesforløb.
Kaatsu træninger vel dokumenteret.

Eventuelle cases

Hanne med sclerose (YouTube-video).
Kaatsu-træning for svømmere (YouTube-video).