InCare skærmen med overblik over medarbejdere og opgaver

InCare

Vi fokuserer på akutområdet, udredning og rehabilitering, hvor vi understøtter træning og komplekse arbejdsgange

Vi reducerer kompleksiteten i dokumentationen, bl.a. ved hjælp af integration til omsorgssystemer. Dette højner indirekte kvaliteten for den enkelte borger.

Formål

Tryghed og overblik.

Målgruppe

Plejecentre, rehabilitering, handicap, psykiatriske bosteder, samt hjemmeplejen.

Betydning for borger

Borgeren vil opleve, at indsatser bliver udført til tiden og i en ensartet kvalitet,

Betydning for medarbejdere

Medarbejderen får et værktøj, som giver overblik over den enkelte borger eller afdeling på samme tid.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Afhænger af omfanget af opsætningen, men der er potentielt mulighed for store besparelser og en forbedret udnyttelse af ressourcer.

Anskaffelsespris

Afhænger af, hvilke funktioner, der er behov for.

Forventet levetid

Softwaren bliver løbende opdateret, men hardware bliver forældet efter 4-5 år.

Udgifter til evt. montering

2-3.000 kr./skærm.

Forventede årlige driftsudgifter

Afhænger af, hvilke funktioner, der er behov for.

Stilles der særlige krav?

Nej. Kan fungere med kablet eller trådløst netværk.

Er produktet til personlig brug?

Der anvendes en skærm pr. afdeling, typisk 10-15 borgere.

Er produktet til træning?

Nej. Det er et værktøj for personalet.

Undervisningsbehov

Undervisning af hele personalet ved ibrugtagning, og typisk et opsamlingsmøde 2-4 uger efter.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

En del kommuner, fx Gribskov Kommune. Ved henvendelse kan vi henvise til nærmeste reference.