Yder en bruger assistance under et måltid. Den kan indstilles til fuldautomatisk eller semi-automatisk mode, hvor den yder brugeren den hjælp, der er behov for ved at få maden fra tallerkenen op til munden.

Har et meget kompakt og moderne design, der ikke skæmmer i spisesituationen.
Kan monteres på stort set alle typer borde, og kan nemt skilles ad og tages med, fx ved cafébesøg og familiemiddage: Afmontering sker, ved at spisearmen skrues af, og skeen tages af (magnetmekanisme). Skruestikken skrues af bordet, og derefter kan basisenhed og de resterende 5 små dele lægges i en taske. Alle dele kan let rengøres, og skeen tåler opvaskemaskine.
Kan benyttes fra både venstre og højre side, og er let og enkel at indstille: Ved simpel indstilling med hånden, eller ved at bruge en smartphone, kan justeringer foretages af skeens placering i forhold til munden, dvs. højden af skeen og hvor langt fremad, den skal føres.

Formål

At bistå personer med at kunne spise selv og være i fuld kontrol over eget måltid.

Målgruppe

Alle, der ønsker at kunne klare en spisesituation uden assistance fra andre – og som fx gerne vil spise sammen med andre uden at skulle mades, eller hvor der spildes kraftigt.
Personer, der har nedsat funktionalitet i hånd-, arm- eller skulder, personer, der lider af kraftig tremor eller har udfordringer med koordinationsevnen.

Betydning for borger

Vil kunne medføre en øget evne til at klare sig selv, at være selvhjulpen gennem et helt måltid, hvilket giver øget selvværd og livskvalitet.
Giver øget værdighed og mindsker stigmatiseringen ved at skulle have andres hjælp til fx at blive madet.

Betydning for medarbejdere

Kan frigøre ressourcer og tid for personalet, og mindske stressede situationer, når alle skal spise på samme tid, og mange skal have assistance. Spiserobotten giver mulighed for, at personalet bruger mere tid på at tale med beboerne og bistå med andre opgaver under et måltid.
Kan også mindske beboeres irritation over ikke selv at være i kontrol med, hvordan et måltid indtages, hvilket giver mere ro og tilfredshed under et måltid.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Hvis man forudsætter, at en borger skal have fuld assistance til et måltid, vil spiserobotten kunne spare mindst 15-20 minutter pr. borger pr. måltid for en omsorgsgiver, når først maden er lagt til rette på tallerkenen.

Anskaffelsespris

33.200, kr. ex. moms. Mængderabat gives ved > 3 stk.

Forventet levetid

Mindst 5 år, hvis vedligeholdelsesanvisningerne følges.

Udgifter til evt. montering

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter

Minimale driftsudgifter. Sliddele kan købes ved behov. Serviceaftale kan tegnes, hvis ønskes.

Stilles der særlige krav?

Adgang til strøm 220 V.

Er produktet til personlig brug?

Flere brugere kan benytte den, men dette kræver flere ’løse’ skeer, samt evt. en hurtig omkodning mellem hver brugers brug.

Er produktet til træning?

Nej, er udviklet til daglig brug i spisesituationer.

Undervisningsbehov

Kort og nem brugermanual med opsætningsvejledning medfølger, plus illustrative film på vores hjemmeside.
Hvis et kursus ønskes: 1-1½ time for en personalegruppe på 5 personer.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Nej, kun i mekanisk/manuel udgave: ”iEAT Heavy” til personer med kraftig tremor.

Erfaringer

Er lige introduceret i Danmark, afprøvningsforløb aftalt med Jonstrupvang fra februar 2017.

Eventuelle cases

Er lige introduceret i Danmark, derfor endnu ingen cases.
Se YouTube film om, hvordan den virker.