Ældre mand sidder i sengen og træner de øvelser, der vises på tablet-computeren

DigiRehab

En tablet-baseret modulopbygget løsning, der kan indpasses dynamisk i arbejdsgangene.

 • Screeningsmodulet bruges til at give et godt billede af et rehabiliteringspotentiale hos en borger. Dette er især vigtigt, når det fx jf. Servicelovens §83a skal vurderes, om der skal iværksættes et rehabiliteringsforløb.
 • Indsatsmodulet benyttes til en korterevarende og tidsbegrænset indsats, hvor DigiRehab monitorerer træningsforløbet i daglig praksis. Indsatsen kan tilpasses løbende - uden besværlige vurderinger og papirprint.
 • Der er ligeledes indbygget et avanceret analysemodul, der bruges til at vise det samlede potentiale hos de igangværende borgere. Analysemodulet fungerer beslutningsunderstøttende, når indsats ressourcerne skal allokeres.

Det hele er bygget så intuitivt op, således at DigiRehab kan betjenes af personale uden træningsmæssig baggrund, for eksempel af social og sundhedsassistenter og hjælpere som alligevel kommer i hjemmet.
På denne måde kan der også ske en effektivisering af ressourcer ved indsats igennem DigiRehab.

Formål

At rehabilitering og forebyggende fysisk træning kan udføres af hjemmepleje-medarbejdere i et nøje overvåget setup, hvor der er fokus på at indsatsen tildeles de rigtige borgere, der er modtagelige for træning og hvor effekten vil være markant.

Målgruppe

Gennemsnitligt 2% af indbyggerne i en kommune modtager en eller anden form for hjælp til at klare sig i hjemmet.
Vores erfaringer siger, at godt 60% vil få gavn af DigiRehab, og at ca. 50% heraf kunne reducere deres behov for hjælp.

Betydning for borger

 • Højere livskvalitet.
 • Mere selvhjulpen.
 • God målrettet træning.
 • Selv mindre fremgang måles og synliggøres.
 • Bedre effekt af træning.
 • Højere funktionsniveau.

Betydning for medarbejdere

 • Spændende arbejde, hvor medarbejderen guides gennem rehabiliteringsopgaven.
 • Medarbejderen oplever fremgang hos borgerne, der ellers typisk kun oplever tilbagegang.
 • Kompetenceløft for SOSU-medarbejderen.
 • Oplæring.
 • Viser sammenhæng og overblik.
 • Gøre borgeren selvhjulpen.
 • Giver borger en rigtig og ensartet træning.
 • Kan hjælpe og flytte borgere.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Har vist sig at have en stor effekt på behovet for at få hjemmehjælp. Kommunerne kan derfor regulere den tildelte tid til hjemmehjælp ned. Herudover får borgere, der udvikler yderligere behov for hjælp et forholdsmæssigt mindre behov.

Erfaringen siger:

 • 60% af en kommunes borgere, der modtager hjemmepleje, kan deltage i et træningsforløb. 70% vil fuldføre en 12 ugers træningsperiode.
 • 50% vil få nedreguleret deres tildelte hjælp. 50% vil ikke få redreguleret deres tildelte hjælp.
 • For samtlige gennemførende kan den tildelte hjælp reduceres i størrelsesorden 60 min.
 • Hvis man måler udviklingen i den tildelte hjælp for borgere, der ikke modtager træning, øges behovet 15-20 min.
 • Samlet betyder det, at effekten af DigiRehab ved 12 ugers træning er et mindre behov for hjælp på 1,25 time/borger/uge!
 • Såfremt der ikke tilstøder borgerne sygdom, fald eller lignende, er effekten af 12 ugers træning forholdsvis solid. Under implementering i Aalborg Kommune er 66% af reduktionen i behovet for hjælp intakt 20 uger efter afslutning af træningsperioden.

Anskaffelsespris

En licensbaseret løsning. Der kan sammensættes forskellige pakker, men den grundlæggende pris er:

 • Opstart 400 kr./borger.
 • Indsats 400 kr./borger/måned.
 • Overvågning 100 kr./borger/måned.

Licensen indeholder al undervisning af medarbejdere, løbende overvågning af anvendelse og analyse af effekten ved anvendelsen.

Forventet levetid

 

Udgifter til evt. montering

 

Forventede årlige driftsudgifter

Se under Anskaffelsespris.

Stilles der særlige krav?

Afvikles på tablets af hjemmepleje-medarbejdere. Tablets skal have adgang til internet.

Er produktet til personlig brug?

 

Er produktet til træning?

 

Undervisningsbehov

Hjemmeplejemedarbejdere undervises af leverandøren i 1 dag, samt 2 gange 2 timer.
Ledelse og administrative medarbejdere undervises 4 timer.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

Aalborg, Viborg, Vejen, Rudersdal og Gribskov kommuner. Esbjerg og København har evalueret løsningen anvendt på døgnrehabiliteringsinstitutioner