Er modulopbygget, og kan opsættes i eksisterende badeværelse. Badet programmeres på en touchskærm, eller tablet efter individuelle behov. Brugeren kan justere rækkefølgen på dyserne, længden på badet, vandets temperatur og strålernes styrke. Brusekabinen kan kodes til flere personer.

Brugeren kan enten stå op, eller sidde på badestol. Der er flytbare håndgreb monteret på 3 sider. Lyset skifter under badet for at informere brugeren om badets forløb, fx hvornår der kommer vand, sæbe osv. Brusekabinen opvarmes af infrarøde paneler i loftet. Der er håndbruser til hårvask.

Programmet for et bad:

 1. Varmt vand.
 2. Sæbevand.
 3. Effektivt hygiejneskyl. 
 4. Afskylning med varmt vand. 
 5. Badet afsluttes med varme fra loft og gulv, så man holdes varm og til dels tørrer.
 6. Automatisk et renseprogram, så kalk og bakterier fjernes.

Formål 

At gøre borgeren, der har svært ved at foretage et brusebad selv, så selvhjulpen som muligt. Således at det personlige bad forbliver en tryg og privat sag, i en længere periode af borgerens liv. Det skaber større værdighed og derved også større livskvalitet for den enkelte borger.

Målgruppe 

Henvender sig i første omgang til plejeboliger, plejecentre og private hjem. Målgruppen er ældre og personer med handicap, der har svært ved at bade sig selv uden hjælp.
I anden fase forventer vi, at den automatiske brusekabine kan bygges ind i hospitalernes sengestue-badeværelser. Det vil betyde en højere standard af hygiejne fra patient til patient.

I tredje fase vil en videreudvikling af softwaren til styring af brusekabinen kunne hjælpe personer med hjerneskade.

Betydning for borger

Større velvære, værdighed og selvhjulpenhed for borgeren:

 • Borgeren oplever større værdighed og privathed i badet. 
 • Kan bade sig selv helt eller delvist. Når borgeren sidder i badet og har begge hænder fri, og ikke skal styre vand og sæbe selv, vil mange kunne vaske sig selv foran og forneden med en vaskeklud. 
 • Direkte sygdomsforløb knyttet til hygiejnen, kan mindskes, fx urinvejsinfektioner, der er til stor gene for borgeren, og hyppig årsag til indlæggelser og større plejebehov. 

Betydning for medarbejdere

Forbedringer af arbejdsmiljøet for medarbejderne: 

 • Færre buk og vrid. 
 • Medarbejderen bliver ikke våd og svedig. 
 • Medarbejderen skal ikke overskride egen, blufærdighedstærskel ved intim hygiejne, hvilket kan betyde færre sygedage hos medarbejderne.
 • Medarbejderen kan udføre andre opgaver, imens brugeren er i bad eller helt undlade besøg.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

De direkte økonomiske gevinster for kommunen:

 • Er den automatiske brusekabine opstillet i en plejebolig og borgeren får et bad en gang om ugen, er den beregnede besparelse i medarbejderudgift kr. 5.200 om året - dertil minimum 10 minutter, som medarbejderen kan bruge til andet arbejde. 
 • Står brusekabinen i et privat hjem udregnes besparelsen til kr. 14.500 pr. år - Besparelsen bliver større, hvis borgeren har behov for mere end et bad om ugen.
 • Den samlede kommunale besparelse direkte og umiddelbart 5.000 – 15.000 kr. pr. år pr. borger. 
 • Mindre sygefravær hos medarbejderne på grund af bedre arbejdsmiljøforhold. 
 • Mindre hjælp til den enkelte borger på grund af større selvhjulpenhed hos den enkelte, samt hjælperen kan udføre andre opgaver hos borgeren, imens badet kører.
 • Færre urinvejsinfektioner og deraf følgende indlæggelser og øget plejebehov.

Ovenstående beregninger er udarbejdet i en VTV (Velfærdsteknologi-vurdering) udført i samarbejde med Odsherred Kommune.

Download VTV (Velfærds Teknologi Vurdering) (pdf) (nyt vindue).

Anskaffelsespris 

84.500,- kr. ex moms.

Opstilling af BAD+ i Odsherred

Forventet levetid 

Mindst  10 -15 år.

Udgifter til evt. montering 

Ca. 4.000,- kr.

Forventede årlige driftsudgifter 

Driftsudgifter til sæbe og rensemidler, samt et årligt serviceeftersyn, ca. 3.885,- kr. i alt.

Stilles der særlige krav?

Brusekabinen tilsluttes varmt og koldt vand på blandingsbatteriet til den eksisterende bruser. Det eksisterende gulvafløb og stikkontakt i badeværelset anvendes. Brusekabinen tilsluttes 230 V, men arbejder selv med 24 volt.

Er produktet til personlig brug?

Det kan være til personlig brug, men kan også anvendes på rehabiliteringscentre, hvor der er fælles badefaciliteter fx i et baderum eller wellnessrum. Det er oplagt at have en sådan mulighed for at borgere kan afprøve badet, og hvor man kan se, om det er en løsning, der opfylder borgerens behov for selvhjulpenhed og værdighed i forhold til personlig pleje.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

Der skal påregnes ca. 1-10 timer alt efter brugere og behov for indsigt i programmering. Desuden anbefales det, at tage et bad, både som borger og medarbejder i sammenhæng med undervisningen.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Nej.

Erfaringer

Prototype 1 og 2 er afprøvet i Odsherred, Kalundborg og Århus, samt udstillet på Rehab-messen i 2016.

Eventuelle cases

Download VTV'en.