Formål

Støtte til praktiserende læger og hospitalslægers samarbejde internt såvel som samarbejde med medarbejdere på plejecentre.

Beboere med en krævende medicinsk diagnose og behandling kan oftere få tilsyn og få justeret behandlingen.

Understøtter en effektiv kompetenceglidning. Der er også store perspektiver i at få de pårørende til at indgå i et udvidet socialt netværk.

Målgruppe

Sundhed- velfærd.

Betydning for borger

Se beskrivelse.

Betydning for medarbejdere.

Se beskrivelse.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Optimering af ressourcer.

Anskaffelsespris

Fra 115.000,- kr.

Forventet levetid

5-7år.

Udgifter til evt. montering

Fra 6.000,- kr.

Forventede årlige driftsudgifter

Serviceaftale: 12.000,- kr.

Stilles der særlige krav?

WiFi-adgang.

Er produktet til personlig brug?

Ja.

Er produktet til træning?

Kan bruges i forbindelse med et rehabiliteringsforløb.

Undervisningsbehov

Installationsworkshop.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

Frederikshavn, Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense, Frederiksberg, Roskilde, Lolland, Næstved og Svendborg kommuner.