En mand der ligger i en seng og springer op med en CareWare-ballon i sin hånd

Fokusområde 1 - Rehabilitering og sundhed

Fokus var på teknologier, der understøttede træning, udredning, sektorovergange og komplekse arbejdsgange.

Teknologierne var rettet mod borgere over 18 år, hvis tilstand er karakteriseret ved fx et komplekst sygdomsbillede, multisygdom, nyligt tab af funktionsevne eller generel svækkelse, der betyder, at de ikke kan være i eget hjem.