Protac SenSit Straight™ er en stol til sansestimulering. Sædehøjde og sædevinkel er særligt udviklet til brugere, der har svært ved at rejse og sætte sig ved egen hjælp. Stolens skumkerne og formbare indhold af sansestimulerende kugler i sæde, ryg, nakkepude og vinger giver en bekvem sidde- og hvilestilling.

Vingerne påvirker kroppen gennem berørings- og muskel-ledsansen. Deres tyngde og tryk afgrænser og samler. Kuglernes dybe tryk øger kropsbevidstheden og skaber ro og tryghed. Stolen anbefales brugt med tilhørende puf.

Formål

Er udviklet som et hjælpemiddel til personer med funktionsnedsættelse. Den kan bruges af alle aldersgrupper, men henvender sig især til ældre. Anvendes på hospitaler, plejehjem, i institutioner, bosteder, dagtilbud, opholdsrum og private rum..

Målgruppe

Er udviklet i samarbejde med DemensCentrum Aarhus og har primært været afprøvet på ældre med demenssygdom. 

Som sansestimulerende hjælpemiddel vil stolen med fordel også kunne anvendes til brugere med sanseforstyrrelser og diagnoser som Parkinsons sygdom eller gigtlidelser. Grundet erfaring med andre tilsvarende sansestimulerende stole forventes produktet endvidere at have effekt ved demens-problematik, Alzheimers sygdom, hjerneskader, herunder Huntingtons sygdom, udviklingsforstyrrelser, døvblindhed og stress.

Betydning for borger

Bruges til personer med motorisk og psykisk uro. Er tryghedsskabende, idet den omslutter og afgrænser kroppen. 

Brugere udtrykker, at de føler tryghed og ro og en tydeligere kropsafgrænsning.

Kan bruges til lejring, så brugeren får en god, afslappende siddestilling, hvilket bl.a. medfører en bedre spisesituation med færre fejlsynkninger.

Kan bruges til sansestimulering af personer med hjerneskader. 

Bruges til personer med ADHD og autisme, hvor man, omsluttet af kuglerne, får den sansestimuli, som behøves for at skabe tryghed og ro.

Bruges til personer med fx udviklingsforstyrrelse, sanseforstyrrelse og døvblindhed for at skabe øget sansestimuli til kroppen og bedre kropsfornemmelse. 

Bruges til personer med stress for at give ro, tryghed og en bedre kropsfornemmelse. 

Kan bruges til dæmpe smerter, fx relateret til kræft.

Betydning for medarbejdere

Giver en større selvhjulpenhed til ældre brugere, mindre motorisk uro og større velvære. Det vil frigive ressourcer hos plejepersonalet og give et større overskud i en travl og presset hverdag

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Der forventes en positiv økonomisk gevinst af bedre trivsel og arbejdsmiljø, færre konflikter, mindre brug af tvang og medicinering i plejen af ældre mennesker.

Anskaffelsespris 

Fra kr. 13.200,- ex. moms. Tilhørende puf 1.300,- kr. ex moms. 

Forventet levetid 

Produktet har en forventet levetid på 5 år. Levetid er baseret på korrekt brug, vask og vedligehold.

Udgifter til evt. montering

Der er ingen udgifter forbundet til montering. Stolen leveres klar til brug.

Årlige driftsudgifter 

Der kalkuleres ikke med udgifter til reparation, service, abonnement el.lign. i den forventede levetid. Det anbefales, at den vaskes efter behov. Der kræves ikke brug af særlige rengøringsmidler. Pletfjerningsmidler frarådes.

Stilles der særlige krav?

Stolen vejer ca. 15 kg. Ved transport anbefales det at bruge stolens bærehåndtag, monteret på bagsiden. Flyttes stolen mere end 2 meter, anbefales det, at man er to personer.

Er produktet til personlig brug?

Bruges både i fællesrum og individuelt til enkelte brugere. Produktet kan ligeledes bruges i sanserum.

Er produktet til træning? 

Er primært at betragte som hjælpemiddel, men det anbefales at anvende stolen forud for træning, for derigennem at skabe størst mulig ro, balance og koncentration i træningssituationen. Stolen stimulerer berøringssansen og muskel- og led-sansen. Sidstnævnte sans kan ikke overstimuleres og stolen kan benyttes lige så længe, at  borgeren føler velvære derved. 

Undervisningsbehov

Det anbefales, at plejepersonale undervises i brugen af sansestimulerende hjælpemidler samt introduktion og afprøvning i forhold til den enkelte borger (30-60 min.) 

Har produktet  tidligere  været præsenteret i DK? 

Produktet har været præsenteret på Careware Præsentationsdagene i Aarhus i november 2015.

Erfaringer

Er udviklet i samarbejde med DemensCentrum Aarhus. Den sælges i dag til en række kommuner, herunder bla. Københavns Kommune, som har indkøbt stole til brug i deres plejecentre.