Parenti Omsorgsskærm

En vægophængt computer med berøringsfølsom skærm, og fungerer som en visuel postkasse som især udnytter billeder til kommunikation. Den er udviklet til ældre og personer med demens, nedsat korttidshukommelse eller lignende. Plejepersonale, familie, og pårørende mv. kan sende sms eller e-mail til skærmen, og brugeren kan med et enkelt tryk åbne beskeden. En kvittering sendes automatisk retur, om at beskeden er set/læst.

Formål 

Med omsorgsskærmen får den ældre kontakt med omverdnen og glæde i hverdagen. 

Det sker, uden at de behøver at sætte sig ind i kompliceret teknik, ”Alt klares fra én knap”. Parenti Omsorgsskærm er netop designet til mennesker, som ikke bruger computer eller smartphone. De fremsendte billeder giver god anledning for brugeren at gense sine kære og sine minder. Billederne giver også gode muligheder for samtale mellem bruger og personalet ”Livshistorien”. Når skærmen ikke er i brug vises de fremsendte billeder i et diasshow som hjælper med at træne hukommelsen, når brugeren via billederne genoplever sit liv, slægtninge og venner.  Skærmen har også et 3. formål, nemlig at klokken, dato altid vises øverst på skærmen, og som erfaring viser har demente stor glæde ved at vide netop hvad klokken er samt hvilken dag det er. 

Målgruppe 

Ældre, mennesker med demens, hjerneskade, udviklingshæmning mv.

Betydning for borger

Glæde i hverdagen, gensyn og ”kommunikation” med familie og pårørende, følge med i hverdagen udenfor hjemmet. Kommunikation med plejepersonale ”Livshistorien” og altid de seneste informationer hvad der sker, fødselsdage, rejser, besøg mv.

Betydning for medarbejdere

Give plejepersonale mulighed for se de seneste beskeder til brug for samtale om aktuelle beskeder og informationer som er sendt til brugeren. Især gode samtale muligheder for medarbejderen om de billeder og beskeder familie og pårørende har sendt til skærmen.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Uden ekstra tidsforbrug har plejepersonale mulighed for ved besøg hos brugeren at kommunikerer om aktuelle beskeder, fremtidige besøg eller andre informationer ferie mv. ”Den aktuelle Livshistorie” som virker beroligende for brugeren, og dermed også lettere tilgang til det virkelige plejeformål med besøget hos brugeren.  

Anskaffelsespris 

7.900.- 

Forventet levetid 

Min. 5 -10 år.

Udgifter til evt. montering 

960.- kr.

Forventede årlige driftsudgifter 

Fra år 2 er der et årligt abonnement på kr. 1.500.-, som dækker helpdesk, licensvedligehold, hardware support og dataforbrug.

Stilles der særlige krav?

Nej. Ophænges som et billede på væggen og tilsluttes el.

Er produktet til personlig brug?

Primært til personlig brug, men kan også bruges til samlet information dvs. fra én til flere på fx plejehjem.

Er produktet til træning? 

Ja, og dagligt brug, b.la. træne af hukommelsen og samtaleemne med brugeren og plejepersonale (livshistorien).

Undervisningsbehov

Ingen.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Havde verdenspremiere på Hotel Nyborg Strand til Demens Koordinatorer i Danmark (DKDK) Årskursus d. 9. - 11. september 2015.

Erfaringer

Slagelse kommunes velfærdsteknologiske udstillingslejlighed. Ikast/Brande Kommune demenskonference. Hedensted Kommune demenskonference. Demenskoordinatorers fælles møde for Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, Egedal og Furesø kommuner.

Eventuelle cases

Stadig et nyt produkt dog har produktet i udviklingsfasen på ca. 1-1½ år været testet og afprøvet i hjemmet hos demente med meget positive resultater.