Den nye funktionelle standard- plejeseng, der nemt og hurtigt kan tilpasses den enkelte borger/afdeling, med minimal indsats og maksimal værdi for pengene.

Skab tryghed i hverdagen 

Det er nu muligt via CCS at registrere om en borger har forladt sin seng, eller er blevet våd. Via det integrerede kommunikationsmodul, kan borgeren også kommunikere direkte fra sin seng. Samtidigt kan natlyset under sengen tænde automatisk.

Kernefunktioner

 • CCS: For en tryg og mere fleksibel pleje, der hvor behovet er.
 • 5-10 graders sidekipfunktion: Spar på kræfterne og lad tyngdekraften hjælpe dig med forflytningen.
 • Forprogrammerede sidde-, spise- og hvilepositioner: Større frihed og motivation for et aktivt liv.
 • Udstigningsposition i fodenden: Mindre fysisk belastning af personale og pårørende.

Formål

En innovativ standardseng, der udfordrer og optimerer arbejdsgangene i og omkring plejen med særligt fokus på:

 • Borgerens sikkerhed, komfort, tryghed og selvhjulpenhed.
 • Personalets arbejdsmiljø, effektivitet og sikkerhed.
 • Infrastrukturen og kommunikationen i sundhedsvæsenet i dag og fremadrettet.

Målgruppe

Sengen er udviklet til at være en standardseng. Giver derfor god mening for alle målgrupper/afdelinger inden for hospitals- og plejeområdet.

Betydning for borger 

 • Pleje efter behov med CCS.
 • Bedre og mere fleksibel tilgang til plejepersonalet samt de pårørende = Tryghed.
 • Større selvhjulpenhed = Værdighed.
 • Ændret sygdomsopfattelse.
 • Øget uafhængighed og komfort = Velvære.
 • Bedre og hurtigere aktivering.
 • Større motivation for at komme ud af sengen.
 • Hurtigere og hyppigere mobilisering.
 • Skånsom omlejring og pleje.
 • Tryksårsforebyggende.
 • Mindre smertedækning.
 • Fremmer medbestemmelse.
 • Ligeværdig samtale med personalet.
 • Komplikationsforebyggende.
 • Bedre og mere sammenhængende søvn, der fremmer helbredelse.
 • Bedre restitution = Færre liggedage.
 • Bedre kontrol = Færre faldulykker.
 • Bedre spisesituationer=Færre fejlsynkninger.
 • Lavt lydniveau.

Betydning for medarbejdere 

 • Pleje efter behov med CCS.
 • Mindre fysisk belastning/nedslidning.
 • Reducering af sygemeldinger pga. skelet- og muskelskader.
 • Bedre arbejdsstillinger = Reducering af arbejdsulykker.
 • Bedre arbejdsmiljø.
 • Lettere og mere skånsom omlejring ved alm. pleje, sårpleje og hygiejne.
 • Nemmere forflytninger.
 • Hurtigere og hyppigere mobiliseringer.
 • Brug af færre ressourcer.
 • Mindre brug af hjælpemidler.
 • Bedre kontrol og vurdering.
 • Ligeværdig samtale med borgeren.
 • Færre konfrontationer.
 • Bedre observering af borgerens mobiliseringsparathed.
 • Sengen som et klinisk arbejdsredskab.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region 

 • Pleje efter behov med CCS.
 • Mere effektiv sengeflådestyring (én type seng til det hele).
 • Brug af færre ressourcer = Mange opgaver vil kunne løses af kun én plejer.
 • Mindre nedslidning = Færre arbejdsskader.
 • Bedre og hurtigere aktivering af patienter/borgere = Færre liggedage.
 • Færre tryksår = Mindre smertedækning.
 • Mindre brug af vekseltrykmadrasser.
 • Driftssikker og servicevenlig seng med en levetid på op til 15 år.
 • Bedre logistik.

Anskaffelsespris 

38.000 kr. ex. moms og levering (rabat ved merkøb). Prisen for CCS-system er ikke fastsat endnu. 

Forventet levetid

10-15 år.

Udgifter til evt. montering 

Nej. Vi tilbyder altid en gratis demonstration af sengen eller udlån til test.

Forventede årlige driftsudgifter 

Er driftssikker og servicevenlig. Sengen har en solid fuldsvejset stålkonstruktion. El-komponenter, hjul og øvrige bevægelige dele er i stor udstrækning vedligeholdelsesfrie og i absolut højeste kvalitet. Vi garanterer levering af reservedele i 10-15 år fra leveringstidspunktet.

Stilles der særlige krav?

Sengens mål: 230 x 99,8 cm.
Strøm: Alm. 220V stik med jord.

Er produktet til personlig brug?

Ja

Er produktet til træning?

 • Ergo- og fysioterapeuter kan have stor gavn af at benytte sengen til genoptræning og alm. træning generelt.
 • Bedre mulighed for sansestimulering.
 • Øget kropslig hukommelse ved udstigningen, særligt inden for demens.

Undervisningsbehov

Vi tilbyder altid en gratis demonstration af sengen og herefter mere dybdegående undervisning i forbindelse med test eller køb.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja, men CCS-systemet er nyt.

Afprøvning i kommuner 

KR har i tæt samarbejde med Region Midtjylland, Regionshospitalet Randers og en række andre samarbejdspartnere udviklet OPUS 5.