Nomineret til CareWare Iværksætterprisen 2016

Vi kender alle den til tider forvirrende oplevelse af at gå ind i en ukendt offentligt bygning og skulle finde rundt. Hvad kan man se i bygningen? Hvor får man hjælp? Hvor er den trappe, elevator, eller det mødelokale eller toilet, man skal bruge? Alle kan bruge en vejledning, men behovet er specielt stort for folk med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Nem Info er et bud på en løsning, som er særlig værdifuld for borgere med funktionsnedsættelser, men kan bruges af alle, der har brug for målrettet information og guidning. 

Det kan især gavne fx borgere med:

  • Kognitive vanskeligheder. De kan have brug for billeder eller videoguides, som viser hvordan en billetautomat bruges, eller hvordan proceduren er i et specifikt rum.
  • Læsevanskeligheder og synshandicap. De har brug for, at tekstbaseret information kan blive læst op.
  • Motoriske problemer. De har brug for let tilgængelig information om, hvordan de skal få en rampe, eller hvor handicaptoiletter og elevator er.
  • Psykiske problemer. De kan have brug for at få en oversigt over bygningen, allerede før de træder indenfor.
  • Hørenedsættelser. De har brug for, at informationer, der gives som lyd via højttalere fx på stationer og lufthavne, også kan tilgås som tekst.

Nem Info er designet til at gøre borgere mere uafhængige, og til at give dem bedre oplevelser, når de er i og omkring offentlige bygninger i Danmark.

Dommerne begrundelse

Med afsæt i blindes behov for uafhængighed har den gjort hverdagen nemmere først og fremmest for dem. Men den har et attraktivt marked, fordi løsningen også vil være brugbar for alle andre. Vi ser store potentialer nationalt og internationalt, hvis den opnår kritisk masse for udbredelse. Ideen er derudover sympatisk, og én man ønsker at se realiseret.