MOTIview

Stimulerer ældre og mennesker med demens til øget fysisk aktivitet og kognitiv træning.

Ved hjælp af levende billeder og lyd kan brugeren cykle en tur i kendte omgivelser, som vækker barndomsminder.

Konceptet er enkelt at tage i brug. Det består af en fremvisningsenhed med motivationsfilm, som kombineres med en brugertilpasset ergometercykel. Fremvisningsenheden giver adgang til et landsdækkende filmbibliotek, som er i løbende udvikling. Filmene indeholder elementer, som har en høj genkendelsesværdi og produceres efter ønsker og indspark fra kunder.
Filmene har individuelt tilpassede lydspor, som er med at skabe en fuldendt oplevelse: Det kan være gamle radioprogrammer, lyde fra naturen eller musik fra ungdommens år.

MOTiview vækker minder til live og giver inspiration gennem sanseindtryk fra kendte miljøer. Dette er især vigtigt for at sikre god sundhed og velvære hos mennesker med demens.

Formål

Motiverer til aktivitet på en enkel måde ved at give brugerne et billed-, lyd- og oplevelsesunivers, som de genkender og trives i. Kombinationen med en brugertilpasset ergometercykel har viset sig at gøre ældre og mennesker med demens til dedikerede idrætsudøvere.

Målgruppe

Ældre og personer med med demens. Både offentlige og private institutoner, dagcentre, omsorgsboliger – og i brugernes egne hjem.
I løbet af de næste 30 år vil andelen af nordmænd over 67 år fordobles, fra ca. 600.000 i dag til ca. 1,2 millioner.

Betydning for borger

Påvirker borgernes hverdag ved at give dem et bedre helbred.Det giver dokumenterede sundhedsgevinster som:

  • Bedre mobilitet og færre faldtilfælde.
  • Hurtigere rehabilitering efter skader.
  • Øget appetit og samtidig reduktion af overvægt.
  • Kraftig reduktion af udagerende adfærd/vredesudbrud.
  • Reduktion af psykofarmaka.
  • Bedre søvn.
  • Færre smerter.
  • Bedre trivsel.
  • Inspiration til personale og pårørende.
  • Adspredelse i hverdagen, præstationsfølelse og fremkaldelse af minder.

Systemet har vist sig at være utroligt nyttigt i rehabiliteringssammenhæng – især efter faldskader som lårhalsbrud. Enkelte institutioner har rapporteret, at MOTiview har bidraget til en forbløffende kort rekonvalesensperiode efter denne type skader. Det betyder selvsagt meget for brugerne og deres pårørende. Men også for kunder og medarbejdere.

Betydning for medarbejdere

Som kunde/medarbejdere sparer du både tid og ressourcer ved at give dine brugere et bedre helbred.

Er skræddersyet til det offentlige og private sundhedsvæsen, men er også tilgængeligt for private kunder.
Bidrager til øget præstationsfølelse, motivation og trivsel gennom genkendelse og bevægelse.
Udviklet i samarbejde med og på baggrund af en idé fra Etat for Alders- og Sykehjem i Bergen Kommune i Norge. I et omfattende projekt er konceptet blevet afprøvet på seks av byens plejehjem. 

Tilbagemeldingerne har udelukkende været positive, og konceptet er nu i brug på over 80 institutioner i Norge.
Er meget let at betjene.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

At flere ældre kan blive boende i egen bolig giver også en samfundsøkonomisk gevinst. En plads på institution i Norge koster ca. 971.000 NOK om ret. Kan man, ved hjelp av velfærdsteknologi som MOTIview forebygge faldskader som lårbensbrud, eller rehabiliteres hurtigere ud fra institution efter brud, eller også blive boende hjemme et eller to år længere end man ellers havde kunnet, som følge af bedre helbred ved fysisk aktivitet og kognitiv træning – ja, så kan samfundet spare store beløb. Med en fordobling af antallet ældre i årene frem over vil dette løbe op i store summer. For mange ældre vil det være nødvendigt at flytte på institution på et tidspunkt. Men ved at de bor hjemme et par år ekstra, vil det flere pladser på institution blive frigjort til dem som trænger mere.

Anskaffelsespris

MOTiview er et licensbaseret filmbibliotek. Biblioteket udvikles løbende, og som kunde får man adgang til alle film, som produceres (også fra andre lande). Man får også mulighed for at lave musiklister til hver film, hvor du kan vælge bland 8,5 mio. melodier/sange. Licensudgiften beregnes ud fra antal licenser i en kommune (inkl lokal filmproduktion):

1 licens: 44.000 DKK ex. moms. 2: 35.000, 3: 26.000. 4 eller flere: 22.000 DKK.

En licens gællder pr. institution, dagcenter o.l. Ekstra licens (samme institution, anden afdeling) koster 4.500 DKK ex. moms. Lisensen gælder 1 år.

Licensen indeholder lokal filmproduktion. Alle licensholdere kan komme med ønsker og indspill til optagelsessteder og
musik inden filmproduktionen. Filmene skal være så lokalt genkendelige som muligt for så mange brugere som muligt.

Brug af MOTIview kræver en Windows-pc med windows 8.1 Du kan vælge at købe pc selv. Alternativt sælger vi PC sat op til MOTIview-brug for 4.000 DKK ex. moms + transportomkostninger.

Motitech AS forhandler brugertilpassede ergometercykler, som fx Thera Trainer. De er skræddersyet til ældre og personer med dårlig førlighed. Kombinationen med MOTiview har vist sig at give fantastiske resultater. Dette er medicinsk udstyr fra Tyskland, og  en ergometercykel koster 34.800 DKK ex. moms + fragt. Man kan også benytte andre typer ergometercykler/træningsapparater.

Årlige driftsudgifter

Licensen gælder pr. år. Det følger en årlig, lokal filmproduktion, og aftale med Norges største musikbibliotek: BEAT.no. Som licenskunde får man adgang til at afspille alt musikk i biblioteket. Dette er perfekt til ønskekoncerter, siddende dans eller også musikterapi. Fra 3. år, kan man skifte til en adgangslicens. Så får man ikke længere lokal filmproduktion, men man får stadig adgang til hele filmbiblioteket med alle nye filmproduktioner,  som laves andre steder.

Eventuelle cases

For hurtigt at lære om konceptet, anbefaler vi TV2 reportage fra Bergen (2013) eller Filmreportage med erfaringer fra Bergen Kommune.

Udvikling - ønsker/behov

Vi ønsker at få afprøvet MOTIview i danske institutioner, dagcentre, omsorgsboliger, hjemmetjeneste – og private hjem. Vi ønsker at finde ud af, hvad danske kunder, medarbejdere og brugere synes om MOTiview-konceptet.
Vi har en brugerrettet tilgang til alle udfordringer og arbejder efter LEAN-principper. På den måde er brugernes erfaringer meget vigtige for os i udviklingen af konceptet og  i nye produkter, som kan knyttes an til dette. Fx digitale tests for funktionsniveau, gang, balance eller faldrisiko.

Afprøvning i kommuner

Ud over vore kunder i Norge samarbejder vi med Mistel i Västerås Kommune i Sverige, med henblik på afprøvning af konceptet i svenske institutioner, dagcentre, omsorgsboliger, hjemmetjeneste – og private hjem.