Min Livshistorie

Et værdifuldt kommunikationsredskab for mennesker med hukommelsesproblemer. Mennesker med demens og andre hukommelsessygdomme, samt mennesker med varigt nedsat psykisk, fysisk funktionsniveau. Desuden er det et værktøj til at bekæmpe ensomhed. 

Min Livshistorie er en digital platform, hvor man kan oprette, udbygge, genkalde og gemme personens livshistorier i billeder, lyd, video og tekst. 

Formål

Min Livshistorie er et it-værktøj der giver anledning til konkrete samtale emner. Er værdifuldt i plejen ved at sikre at der ikke opstår fejlbehandling.

Målgruppe

Ældre er den primære målgruppe, men alle kan benytte Min Livshistorie til at skabe deres eget fingeraftryk gennem fortællingen af de vigtigste minder.

Betydning for borger

Skaber mere social kontakt, nærvær, fællesskab og dermed livskvalitet ved at give borgeren noget personligt at samles om.

Betydning for medarbejdere

Det bliver lettere for medarbejderne at komme tæt på den enkelte borger og levere en værdifuld ydelse på det menneskelige plan. Man tager udgangspunkt i konkrete oplevelser og minder fra borgerens fortid og/eller hverdag. Min Livshistorie skaber social kontakt. Ligeledes kan den benyttes til at give den enkelte medarbejder et hurtigere indblik i det menneske, der er i fokus. Derved skabes bedre kommunikation mellem medarbejderen og borgeren, og det forhindrer fejlpleje som følge af manglende information. 

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Effekter er mindre fejlpleje, bedre arbejdsvilkår for den enkelte medarbejder, samt flere stjernestunder mellem borgeren og medarbejderen. Alt sammen faktorer, der har økonomisk betydning.

Anskaffelsespris 

Årlige driftsudgifter 

Eventuelle cases

Udvikling - ønsker/behov

Min Livshistorie er interesserede i at have flere samarbejdspartnere for at udvikle så godt og skelsættende produkt som muligt, til gavn for den enkelte borger, medarbejder samt pårørende.

Afprøvning i kommuner

Herning Kommune.

Læs om den nystartede virksomhed bag Min Livshistorie på Welfare Techs hjemmeside.