En nyudviklet batteri- og elmotordrevet griber til mennesker, som har nedsat gribefunktion af en eller anden årsag. Produktet er udviklet sammen med bandagister, ergoterapeuter og især leddegigtramte borgere. Er under test med henblik på CE mærkning i marts 2016. Manuxa kan leveres fra juni 2016.

Kan hjælpe borgere med gribevanskeligheder til at udføre vigtige og hyppigt forekommende daglige opgaver vedrørende indkøb, madlavning, rengøring og personlig pleje. Er også en stor hjælp i haven. Leddegigtramte får nedsatte smerter i fingre og håndled, samt reduceret udtrætning, når de bruger Manuxa. De bliver også mere selvhjulpne, idet de ved hjælp af Manuxa kan løse opgaver selv, som de plejer at få andre til at hjælpe med.

Så vidt vides findes der ikke et tilsvarende produkt på markedet, der hjælper borgere med håndleds- og fingerledssmerter så effektivt.

Har fået støtte fra Vækstforum Region Syddanmark og EU´s Regionalfond under projektet Den Stærke Hånd fra 2011 til 2013. Markedsmodningsfonden støtter projektet i perioden 2015 til 2018.

Formål

At gøre borgere med gribevanskeligheder mere selvhjulpne.

Målgruppe 

Borgere med nedsat gribefunktion, f. eks. leddegigtramte, slidgigtramte, borgere med senhjerneskade, scleroseramte og håndkirurgiske patienter.

Betydning for borger

Nedsatte smerter i fingre og håndled, samt reduceret udtrætning.

Mere selvhjulpenhed - kan løse opgaver selv, som de plejer at få andre til at hjælpe med. Fx indkøb, madlavning, rengøring personlig pleje, samt hus og have.

Betydning for medarbejdere

Ingen særlige fordele for medarbejderne.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Borgere, der bliver mere selvhjulpne, vil få reduceret behov for hjælp. Hvor stor besparelsen kan blive vil variere meget fra borger til borger.

Anskaffelsespris 

Endnu ikke fastsat.

Forventet levetid 

5 år for motorenheden. 1 år for ortosen og for griberne.

Udgifter til evt. montering 

0.

Forventede årlige driftsudgifter 

Ca. 2.500,- kr. for 1 ny ortose og 1 ny griber pr. år.

Stilles der særlige krav?

Nej.

Er produktet til personlig brug?

Ja. 

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

Under 1 time.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Nej.

Erfaringer

Parker Instituttet, Sønderborg kommune, Vejen kommune.

Eventuelle cases

Leddegigtramte har i forbindelse med Den Stærke Hånd projektet været med til at udvikle og afprøve Manuxa. De oplevede nedsatte smerter i fingre og håndled, samt reduceret udtrætning, ligesom de blev mere selvhjulpne.