Hjælper til at gøre borgeren mere selvhjupen og mestre hverdagsopgaver selv, som de ellers har brug for støtte til.

DialogNet giver borgeren den fornødne støtte og struktur i hverdagen til at borgeren selv formår at udføre opgaver, hverdagsdagsrutine, overholde aftaler, se videoer, se på billeder, kommunikere med pårørende og medarbejdere.   

Samtidig skaber det en direkte kommunikationsvej mellem borgeren og medarbejder, samt eventuelle pårørende. DialogNet kan downloades via enten AppStore eller Google Play. 

Hver bruger får sit eget unikke login, så app'en kun tilbyder information og funktionalitet, der er relevant for den pågældende bruger. 

Dvs. at app'en kan tilpasses den enkeltes borgers, medarbejders eller pårørendes behov.

Består af en kalender, billedgalleri, videogalleri, musikgalleri, beskedcenter, huskesedler, dagsstruktur, nyhedsmodul og madplan, samt spil til underholdning og træning.  

Formål

At gøre borgeren mere selvhjulpen. Det sker gennem strukturering af hverdagen i en brugervenlig oversigt over aktiviteter, opgaver, aftaler eller begivenheder kan borgeren selv holde styr på, hvad der skal ske, hvornår.

Gennem beskrivelserne kan man få hjælp til selv at udføre eventuelle opgaver og hverdagsrutiner. 

Kommunikationen mellem borgeren og ressourcepersoner, som fx medarbejdere eller pårørende bliver understøttet.

Målgruppe

Målgruppen er borgere med funktionsnedsættelser, der bor enten i eget hjem eller er tilknyttet center/institution. Fælles for borgerne er, at de har brug for støtte i hverdagen. 

Betydning for borger

Medvirker til mere livskvalitet i hverdagen ved at gøre borgerne mere selvhjulpne og hjælpe dem til at mestre flere ting selv . Det at kunne mestre flere ting selv, giver samtidig borgerne en større indflydelse på deres eget liv. De kan selv beslutte, hvad der skal gøres, hvornår - uden andres hjælp.  
Hjælper samtidig til en mere direkte kontakt med pårørende. Kan være med til at passe og pleje de sociale relationer, som er vigtige for et godt velbefindende.  

Betydning for medarbejdere

Bruges som redskab i arbejdet med borgeren. Med Dialognet kan medarbejderne påminde borgeren om begivenheder og aftaler, samt beskrive opgaver for borgeren.Rummer ligeledes oplysninger om borgeren, som medarbejderne kan bruge til at gøre arbejdet med borgeren lettere. Især vikarer får gavn af den lette adgang til borgernes livshistorier og vaner, samt musik, billeder eller videoer, der kan løfte borgerens humør. 

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Borgere, der er selvhjulpne, kræver mindre tid og behandling. Dette frigiver ressourcer for den enkelte medarbejder og kommunen.Mere tid til de opgaver, som borgerne er bevilligede og borgere der nu selv kan mestre opgaver, som de før var bevilligede. 

Kan føre til en mere værdig behandling af borgerne, da medarbejderne via de lettilgængelige informationer om borgeren hurtigt kan danne en social relation til borgeren og få denne til at føle sig mere tryg. Det hjælper alt sammen til en behandling og plejesituation uden konflikter.

Anskaffelsespris 

Prisen afhænger af antallet af brugere. Ligeledes afhænger prisen af, om evt. hardware bliver købt gennem Applikator eller ej.

Årlige driftsudgifter 

De årlige driftsudgifter afhænger af antallet af brugere, samt om hardwaren er købt gennem os eller ej. 

Eventuelle cases

Horsens Kommune er den kommune, der har benyttet DialogNet i længst tid. Se en YouTube-video om den pågældende case.

Udvikling - ønsker/behov

DialogNet er allerede involveret i et omfattende OPI samarbejde med Aabenraa Kommune og Nordfyns Kommune, samt OK-Fonden og VIA University College.

Afprøvning i kommuner

Er allerede afprøvet og implementeret i Horsens Kommune og Københavns Kommune. Skal i indeværende år afprøves i hhv. Aarhus , Aabenraa og Nordfyns kommuner og af OK-Fonden.