Lydløs luftrenser til forebyggelse mod passiv rygning og dårlig lugt (fra fx røg, urin, afføring, sår, cancer m.m.).

Formål 

APV værktøj: Så medarbejdere, pårørende m.m. ikke udsættes for sundhedsfarlige røgpartikler, samt andre ubehagelige biologiske agenser = lugte. Forebygger så partiklerne ikke kan sætte sig i tøj og hår.

Målgruppe 

Pleje- og omsorgsområdet, hvor borgere må ryge i eget hjem, samt hvor der opleves dårlig indeklima.

Betydning for borger

Er lydløs og er derfor nem at integrere i alle typer hjem. Borgeren skulle gerne opnå mere positivt besøg fra pårørende, da de ikke udsættes for røg og sundhedsskadelige partikler.

Betydning for medarbejdere

Sikrer at medarbejderen under sit besøg i hjemmet ikke bliver udsat for farlige sundhedsskadelige partikler/ passiv rygning. Desuden forebygge, så tøj og hår ikke lugter af røg = APV røgfrit arbejdsmiljø.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Det er påvist at medarbejdere, der dagligt bliver udsat for passiv rygning (partikler fra røg) under pleje af borgere, har stor chance for udvikling af KOL. Aeroguard vil automatisk forebygge dette og samtidig give medarbejderne et sundt og trygt arbejdsmiljø.

Anskaffelsespris 

Ca. 6.180,00 excl. moms.

Forventet levetid 

3 år ved konstant brug. (aldrig slukket – kører 24-7).

Udgifter til evt. montering 

Opstilling og levering er med i prisen.

Forventede årlige driftsudgifter 

År 1: kr. 624,00 ex. moms (driftsmidler).År 2-3: kr. 1.654,00 ex. moms (filterskift og driftsmidler).

Stilles der særlige krav?

Ingen særlige krav ud over almindelig stikkontakt.

Er produktet til personlig brug?

Produktet anbefales at stå stationært hos bruger, så længe man oplever dårlig lugt/indeklima.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

Ca. 10-15 min. instruktion.

 

 

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Aeroguard er indeklima-godkendt og benyttes allerede inden for sundheds- og omsorgsområdet.

 

 

Erfaringer

Ca. 30% af de danske kommuner har allerede indgået aftale for at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø og forebygge passiv rygning.Kommunerne har testet luftrenserne uden beregning før køb.

 

 

Eventuelle cases

DR-udsendelse fra Favrskov Kommune, hvor der er lavet kommunal aftale på Aeroguard Luftrenser (nyt vindue).