SPB (Sore Protective Bed)

Samler to af de større behov indenfor plejebranchen: forflytninger og trykaflastning.

Monteres på den eksisterende sengebund. Skåner trykudsatte områder ved at variere og fordele belastningen på kroppen. Styres elektronisk med fjernbetjening.

Varierer trykbelastningen ved at foretage langsomme kontinuerlige stillingsskift ved hjælp af 2 arme i sengens længdeakse, eller stillingsskift med jævne intervaller. Trykket varieres sideværts og konstant. Tid, vinklens størrelse og lignende variabler ved kan forprogrammeres og justeres til den enkelte borgers behov.

Stillingsskift sker langsomt, flydende og behageligt uden at forstyrre eller vække borgeren. Sengen kan vinkle til 80 grader og foretage større forflytninger i forbindelse med fx personlig hygiejne og hjælpe med at sætte en person op i sengen. 

 • Princippet kan sammenlignes med de vendinger, personalet foretager for at variere trykbelastningen.
 • Den særlige hængsel-konstruktion tillader den vanlige elevation af hovedgærde og fodende i længdeaksen. Tillader også vinkling af hovedgærdet samtidig med stillingsskift.
 • Stillingsændringerne styres af et program, der kan køre automatisk eller styres vha. en håndbetjening.
 • Forskellige variable kan justeres efter ønske. Fx maksimal vinkling eller hastighed ved stillingvariation; kontinuerlig eller med tidsintervaller i bestemte vinkler.
 • Større og manuelt styret sidevinkling anvendes af personalet ved personlig hygiejne og mobilisering af den sengeliggende.
 • Hjertestopfunktion findes på styringsboksen.

 

Formål 

Unik løsning til trykaflastning og forflytninger, særdeles ressourcebesparende.

Målgruppe 

Kommuner, plejehjem, rehabiliteringshjem og selvhjulpne borgere.

Betydning for borger

 • Øget tilfredshed og mulighed for at vedligeholde egen funktionsevne. Sikrer, at borgeren er mest mulig aktiv. 
 • Er nem at integrere i hjemmets oprindelige møblement. 
 • Kan også medvirke til at forebygge sygdomsforværring, fx ved lungebetændelse. 
 • Kan også være gavnlig for borgere med demens, da borgeren kan få fuld nattesøvn uden at blive vækket. Det automatiske program, der foretager stillingsskift meget langsomt og lydsvagt, så borgeren ikke vækkes. 
 • Kan desuden være med til at sansestimulere den demente borger vha. den vuggende funktion/stillingsskifte. 
 • Endelig kan sengen give en omvendt “krammer” - en omslutning af borgeren, der er med til at skabe tryghed for pågældende.

Betydning for medarbejdere

 • Større arbejdsglæde gennem bedre kontakt til borgeren.
 • Mindre belastende arbejdsstillinger og færre forflytninger. 
 • Personalet undgår aggressive/udadreagerende borgere, da de ikke længere behøver vække dem i forbindelse med stillingsskift om natten.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

 • Tryksårsforebyggende (halvering af mobiliseringer).
 • Særdeles ressourcebesparende.
 • Forhindring af arbejdsskader.
 • Reducering i antal af udkørsler i forbindelse med vendinger af tryksårstruede borgere.
 • Reducering i arbejdstimer, gå fra 2 til 1 ved forflytning.
- Længere levetid i forhold til nuværende produkter 
- Reducering i udskiftninger og reparationer

Anskaffelsespris 

31.000,- kr. ex. moms.

Forventet levetid 

Samme levetid som en plejeseng.

Forventede årlige driftsudgifter 

Minimale omkostninger – kræver samme vedligeholdelse som en plejeseng.
2 års serviceaftale .

Stilles der særlige krav?

Monteres oven på skelettet af eksisterende plejeseng, og ligger under madrassen. Tilsluttes stikkontakt.

Er produktet til personlig brug?

Ja.

Er produktet til træning? 

Visse borgere kan have behov for en mindre tilvænningsperiode.

Undervisningsbehov

Gratis demonstration/oplæring ved køb af produkt. Små workshops og faglig sparring anbefales.

Erfaringer

Center Egegården/Møllegården, Gladsaxe. CFD Egebækhus, Nærum, Grønbjerghjemmet - Center Vest, Spjald. Public Intelligence - “Teknologi i øjenhøjde”, Middelfart Kommune. Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital. Ergo Pro, forflytningskonsulenter og vejledere.