Life-Manager platformen er en innovativ og skalerbar it-løsning, som understøtter kommunikation, struktur og planlægning mellem medarbejder, borger, frivillige og pårørende. Den indeholder følgende moduler: Kontakt, Besked, Kalender, Opgave, Opslagstavle, Album og Videomodul. Borgeren er i centrum.

Medarbejdernes arbejdsprocesser i forhold til den interne kommunikation effektiviseres, også den daglige planlægning og kommunikation med borgerne, pårørende og frivillige. 

Formål 

At gøre det lettere for pårørende og medarbejdere at kommunikere med hinanden til gavn for borgeren. Også for de pårørende, der ikke kommer hver dag eller kommer langvejs fra. 

Et kommunikations- og planlægningssystem, der skal skabe transparens og bedre information. Derigennem fremmes den daglige kontakt og inddragelsen af familie og andre pårørende i borgerens liv og dagligdag.

Målgruppe 

Plejecentre, hjemmeplejen, socialpsykiatrien, handicapområdet mm.

Betydning for borger

Hjælper med at holde styr på aftaler. Øger selvhjulpenhed og egen mestring. Plejer og vedligeholder borgerens relationer til pårørende, frivillige og medarbejdere, og øger informationsniveauet.

Dette giver øget livskvalitet.

Betydning for medarbejdere

Kan på en nem og enkel måde understøtte borgeren til at bestemme over eget liv.
Styre dagens opgaver, have en mere relevant og kvalitativ kommunikation med pårørende, færre afbrydelser i hverdagen.
Et pædagogiske redskab til øget selvhjulpenhed og mestring. Nemmere overblik og øge informationsniveau. Øget kvalitet i plejen

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Effektiviseringer og digitalisering af menuhåndtering. Færre afbrydelser. Virtuel hjemmepleje, møde og tryghedskald. Styring og optimering af dagens opgaver. Effektiviseringer og optimering af servic teamets arbejdsgange.

Anskaffelsespris 

Opstart og implementering.

Forventet levetid 

Mange år.

Udgifter til evt. montering 

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter 

Licens.

Stilles der særlige krav?

Internet og adgang til en browser, tablet eller smartphone.

Er produktet til personlig brug?

Ja.

Er produktet til træning? 

Kan bruges som kommunikations- og planlægningsplatform på tværs af faggrupper i et rehabiliteringsforløb.

Undervisningsbehov

2-4 timer.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Er i drift på plejecentre, i hjemmeplejen og i social psykiatrien.

Erfaringer

Aabenraa og Tønder kommuner.