"InCare" er udviklet til plejecentre, rehabiliteringscentre, handikap- og psykiatriske bosteder, samt hjemmepleje.

En del af systemet understøtter arbejde med genoptræning af borgere. Her er fokus på hjælp og motivation til selvtræning. Det gøres vha. træningsforløb med videoer, påmindelser og opfølgning på træningsresultater.

Desuden kan borgerne efter ophold få udprint af træningsplan, eller en låneskærm med hjem til at fortsætte hjemme

InCare systemets løsning til rehabilitering indeholder:

  • Borgerskærme, der hjælper borgerne med selvtræningen.
  • Personaleskærme, der hjælper personalet med overblik over borgerne og belægningen.
  • Infoskærme til informationsdeling.
  • Hjemmeside til enkel administration af hele systemet.

Derudover er mulighed for integration til omsorgssystem, statistikker på belægning m.m.

Formål

Enkel og målrettet løsning til borgere og personale. Løsningen skal motivere den enkelte til selvtræning, således at de opnår de mål og resultater, som er opstillet.

Målgruppe

Borgere på rehabiliterings- og plejecentre, i  bosteder eller i eget hjem..

Betydning for borger

Borgeren vil blive assisteret i den daglige selvtræning. Dette sker ved hjælp af påmindelser om træningsaftaler og videoer med vejledning af udførelse af øvelserne. Derudover indeholder løsningen mange andre funktioner, som kan gavne og hjælpe borgeren.

Betydning for medarbejdere

Løsningen giver overblik over borgerne og deres individuelle status på mål og delmål. Løsningen benytter triagering som giver mulighed for tidlig opsporing. Personalet får derudover overblik over borgernes kalenderaftaler, ankomst- og hjemrejsedato, planlægning af aktuel vagt ift. borgertyngden m.m.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Det understøtter og motiverer den enkelte borgers lyst til at træne. Dette vil give en mere effektiv rehabilitering, og det vil resultere i større selvhjulpenhed, og dermed en mindre økonomisk belastning. 

Anskaffelsespris 

Afhænger fuldstændigt af, hvor mange brugere, der er tale om. Vi udarbejder pris efter formøde.

Årlige driftsudgifter 

Afhænger af, hvor mange borgere, der er tale om.

Eventuelle cases

Læs artiklen "Fysioterapeut fik en god idé" (TV2 Østjylland).
Læs artiklen "Innovationspris til fysioterapeut (Randers Amtsavis).

Udvikling - ønsker/behov

Produktet er i drift.

Afprøvning i kommuner

Randers Kommune m.fl.