Verdens mest avancerede desinficeringsløsning.

Desinfektionsmaskinen dræber alle sygdomsfremkaldende mikroorganismer, bakterier som MRSA, ESBL og VRE, skimmelsvampe og vira som eksempelvis NORO-virus. 

Privat- og fællesrum og alle andre lokaler kan behandles. Senge, andet inventar og udstyr forbliver i lokalet under desinfektionen og desinficeres også. Nogle steder samler man alle hjælpemidler i et rum og får dem desinficeret på én gang.

Formål

At sikre et sundere indeklima og forebygge risiko i smitte. Begrænse smitte i institutioner, plejehjem, hjælpemiddeldepoter. Steder, hvor vaskemaskinen har sine begrænsninger, samt andre steder, hvor man ser denne teknologi som et alternativ.

Man kører DeconX ind i det ønskede rum/lokale og lader den tørdampe. Man kan åbne skuffer, og iøvrigt samle andet, man ønsker desinficeret. Tørdampen er en opløsning af hydrogenperoxid (H2O2). Den højteknologiske dyse danner en tør aerosol, som kommer ind alle steder, hvor ilt kan komme til - er derfor særdeles effektiv. Der dannes ingen fugt, så ting bliver ikke våde. Man kan lade elektronik, maskiner gardiner mv. være på stedet. Maskinen kan fjernstyres og klare opgaven af sig selv.

DeconX kommer ind overalt, hvor studier viser at manuel rengøring ikke kommer. Derved får man fjernet en af de store smittekilder.

Automatiseret

Maskinen styrer selv desinfektionsprocessen og giver besked, når den er afsluttet. Maskinen er på alm. Strøm fra stikkontakter. Og kan dække et område på 200 m3 pr maskine. Hvis større, sætter man bare en maskine mere ind.
Maskinen måler undervejs nøgleparametre som temperatur, relativ luftfugtighed, samt koncentrationen af det aktive stof. Efter endt desinfektion sendes slutrapport til PC eller smartphone.

Dokumenteret

Teknikken er dokumenteret ved videnskabelige undersøgelser i Norge, Sverige og Danmark (fx Rigshospitalet og Statens Serum Institut). Er godkendt af de relevante myndigheder.

Målgruppe

  • Sygehuse.
  • Plejehjem/centre/boliger.
  • Hjælpemiddeldepoter.
  • Børnehaver/skoler/institutioner.
  • Offentlige bygninger med skimmelallergi-udfordringer.
  • Beredskab/ambulancer/fly.

Betydning for borger

Bliver hjulpet til et renere miljø, der kan påvirke borgeren i positiv retning mod at blive rask. Eller undgå genindlæggelse og få hurtigere virkning af medicinen uden forstyrrelser af urent miljø.

Betydning for medarbejdere

Medarbejderen undgår selv at blive smittet. Undgå at have ubehag i dragter og bruge kemi.

Være sikker på at stoppe smittekilden fra alle overflader.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Begrænse de omkostningstunge smitteudfordringer man står med i dag. Erstatte dårlige arbejdsstillinger og forbedre arbejdsmiljø. Mindre brug af dragter, kemi og beskyttelse. Reducere risikoen for smitte med fx MRSA. 

Studier viser 64% nedsat sygefravær.

Anskaffelsespris

Køb; kr. 195.000, inkl. 12 måneders service, support, garantiaftale og oplæring af 4 medarbejder.Leje: 36 måneder. Kr. 4.995, inkl. 12 måneders service, support, garantiaftale og oplæring af 4 medarbejder. Udrykningsaftale efter størrelse af de opgaver, der skal udføres.

Årlige driftsudgifter

Årlig omkostning: service, support og garantiaftale kr. 15.700 + den væske, maskinen anvender. (5 liter dunk kr. 950.-) (200m3 kræver ca. 1,8 liter desinfektionsvæske).

Eventuelle cases

Se vores hjemmeside.

Udvikling - ønsker/behov

Vi ønsker samarbejde, hvor vi kan bevise effekten. Så man kan se en effekten af at brede det ud til resten af plejesektoren eller andre områder. Hen mod vinter kunne man måske se på mulighederne for begrænse smitte i børnehaver. Vi mangler nogen, der vil åbne dørene og indgå i samarbejde. En effektiv desinficering kan være med til at nedsætte sygefravær. Vi ved, at der er stort behov på dette område, som har 30% flere sygemeldinger end andre områder. Dette koster kommunen og samfundet meget.

Afprøvning i kommuner

Esbjerg og Ærø kommune har købt. Norddjurs kommune ønsker løst opgave med skimmel i regionens sygehus, hvor plejepersonale færdes og teknisk udstyr må være rent for sporer. Samarbejde med Aarhus Universitetshospital om at løse et område for dem.