Bariatristuerne på Vikærgården

Stuerne er indrettet med  fokus på rehabilitering og træning af bariatriske borgere. Stuerne er fleksibelt indrettet med bariatriske hjælpemidler. Kan tilpasses den individuelle borgers ressourcer, behov og funktionsniveau i forbindelse med et rehabiliteringsforløb på Vikærgården.

Formål 

Rehabilitering af baritriske borgere.

Målgruppe 

Bariatriske borgere i Aarhus Kommune.

Betydning for borger

Stuerne indrettes og tilpasses med de aktuelle hjælpemidler, som borgeren har behov for med fokus på træning og rehabilitering. Dette har en stor betydning for borgerens mulighed for at genvinde fysiske, psykiske og sociale ressourcer og funktioner.

Betydning for medarbejdere

De udvalgte hjælpemidler er udviklet og testet til bariatriske personer. Med fokus på sikkerhed både for borgeren og personalet.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Forbedret arbejdsmiljø. Bedre rehabilitering af svært overvægtige borgere.

Anskaffelsespris 

Forventet levetid 

Udgifter til evt. montering 

Forventede årlige driftsudgifter 

Stilles der særlige krav?

Stuerne er indrettet ud fra de pladskrav, som er anbefalede.

Er produktet til personlig brug?

Alle hjælpemidlerne er  til borgerne og til personalet fx i forbindelse med forflytning.

Er produktet til træning? 

Stuerne er indrettet med fokus på træning af borgeren.

Undervisningsbehov

Personalet på Vikærgården har modtaget undervisning i de udvalgte produkte. De har også deltaget i BRC2015 (3rd Bariatric Rehabilitation Congress i København 2015).

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Alle produkterne, som er en del af bariatristuerne, er gennemtestet og været på markedet  i flere år.

Erfaringer

Cobi Rehab har specialiseret sig i udvikling og bariatriske løsninger og hjælpemidler siden år 2000. Vi har løbende i forbindelse med udvikling og test haft samarbejde med bla. Region Midt og Region Syd i forbindelse med projekt Lillebælt.