TENA Identifi Sensorwear er et engangsprodukt med integrerede sensorer, der måler og registrerer vandladningsmønstre. Det bruges i 72 timer i stedet for de almindelige bleer borgeren normalt bruger.

En lille logger, der er monteret på Sensorwearen modtager og videresender information til en sikker TENA Identifi web portal, som her gemmer data der omformes til en komplet vandladningsrapport. Rapporten danner grundlag for et bedre og mere korrekt valg af inkontinensprodukt, tilrettelæggelse af toilettider, medicinering mm. 

Formål

At afdække en borgers vandladningsmønster.

Målgruppe 

Inkontinente borgere med et relativt stort inkontinensproblem.

Betydning for borger

Øget livskvalitet, bedre nattesøvn, bedste produktvalg.

Betydning for medarbejdere

Større kvalitet i plejen, forbedret arbejdsmiljø og mere effektive arbejdsgange .

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

På baggrund af 324 før og efter målinger foretaget på 65 plejehjem i 20 forskellige kommuner, har vi registreret følgende økonomiske årseffekter pr. evalueret borger:

26 % Reduktion i sugeevne = - 750,- kr. pr. år pr. borger
58 % Reduktion i lækager = - 13,5 timer pr. år / - 6.077 kr. pr. år pr. borger.

Anskaffelsespris 

Ca. 1.500 kr. pr udredning.

Forventet levetid 

Ikke relevant.

Udgifter til evt. montering

Ikke relevant.

Forventede årlige driftsudgifter 

Serviceaftale på ca. 700 kr. pr. borger.

Stilles der særlige krav?

Mobildækning .

Er produktet til personlig brug?

Ikke relevant.

Er produktet til træning?

Produktet afdækker borgerens vandladningsmønster og anvendes i 72 timer.

Undervisningsbehov

1-2 timer pr. medarbejder afhængig af funktion.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja. Bl.a. på CareWare 2015. Vi deltager i CW2016 med fokus på implementering og drift af velfærdsteknologi i samarbejde med en af de kommuner, som har valgt at arbejde med løsningen allerede.

Erfaringer

Vi er i drift med løsningen i mere end 20 danske kommuner.