My Video Coach

En app, der hjælper med at video-dokumentere og huske arbejdsinstrukser og træningsøvelser. 

Med en smartphone eller tablet kan medarbejderen videofilme forflytninger eller træningsøvelse. Med et smart upload gemmes videoerne ved få tryk på mobilen. Øvelserne kan umiddelbart derefter ses af borgeren eller en kollega på dennes egen mobil, hvor de ligger velordnet og lige til at afspille. 

App'en tager udgangspunkt i den teknologi, der allerede findes de fleste steder – nemlig smartphone/tablet og wi-fi, 

Er brugervenlig og enkel - oplæring tager kun 1-2 timer for medarbejderen, mens borgeren eller kollegaen, der skal se videoerne blot skal bruge et par minutter på at sætte sig ind i den.  

App'en giver desuden mulighed for at logge udført træningsaktivitet, hvilket er en yderligere motivation for mange borgere i forhold til at fastholde træning.

Formål 

At huske og være i stand til at udføre instruktioner bedre.

Målgruppe 

Borgere i rehabilitering og personalegrupper der arbejder med forflytninger.

Betydning for borger

Forflytning: Personalet omkring en borger, der skal forflyttes, vil kunne lave bedre forflytninger med mindre risiko for forkerte arbejdsløft.

Rehabilitering: Borgeren har nemmere ved at huske og udføre træningsøvelser og kan derved hurtigere træne sig op igen. Borgerne kan måske springe nogle besøg hos terapeuten over, når de kan træne korrekt hjemme.

Betydning for medarbejdere

Forflytning: Det er hurtigere og nemmere for personalet at kigge en videoinstruktion igennem frem for en lang skriftlig forflytningsbeskrivelse. Det er også nemmere for personalet at lave forflytningsbeskrivelser med app'en og de sparer dermed tid. Risikoen for arbejdsskader mindskes, når instruktionen er god og nemt tilgængelig. Større arbejdsglæde, når tiden ikke skal anvendes til besværlig administration.

Rehabilitering: Terapeuterne kan spare administrationstid, da øvelserne dokumenteres under konsultationen. De kan nemt dokumentere en borgers forløb gennem videoerne. Der kan nemt sendes øvelser til borgeren, hvis der er behov for nye.

Generelt for begge: Større arbejdsglæde når tiden ikke skal anvendes til administration.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Forflytning: Færre arbejdsskader blandt personalet og derved spare penge. Mindre administrationstid.
Rehabilitering: Mindre administrationstid. Færre besøg hos fysioterapeuten.

Anskaffelsespris

App'en udvikles løbende og virker, så længe der er en aftale med My Video Coach.

Et opstartsmøde med demonstration og så er man i gang!

Forventede årlige driftsudgifter 

Abonnement, der afhænger af antallet af borgere. 

Stilles der særlige krav?

Adgang til wi-fi/mobildata, samt smartphone/tablet af lidt nyere årgang.

Er produktet til personlig brug?

Hver borger har sin egen adgang 

Er produktet til træning? 

Så længe der er behov at at træne hjemme. Der er ingen tidsbegrænsning.

Undervisningsbehov

Medarbejdere: 1-2 timer. Borgere: hjælp til login første gang (1-5 min), og så kan langt de fleste klare sig selv derfra.

Har produktet tidligere har været præsenteret i DK? 

Rehabiliteringsdelen blev præsenteret på CareWare 2015 – her kom ideen til forflytning, som vi har arbejdet videre med siden. 

Erfaringer

Forflytning: Primært Århus Kommune, der har større test kørende, samt et par andre, der har mindre afprøvninger.
Rehabilitering:  Københavns Kommune har testet og sikkerhedsgodkendt løsningen. Fredericia Kommune har også testet og bruger løsningen i deres rehabilitering. Desuden har vi flere andre kommuner der er i gang med afprøvning.