Hjemmemonitorering og opfølgninger giver hurtigere og bedre hjælp til borgeren. Det giver borgeren en bedre forståelse af helbred og livsstil.
Platformen giver mulighed for at opsætte individuelle forebyggelsesplaner til borgeren. Borgeren modtager automatiske notifikationer via mail, app eller SMS. 
Alle behandlere kan arbejde på den samme platform og følge med i hver borgers forebyggelsesplan. De kan tilføje ændringer eller bemærkninger til borgerens forebyggelsesplan. 

Borgeren får værktøjerne, så de bliver uddannet og instrueret i selvevaluering i forbindelse med forebyggelsen. Dermed opnår de også en bedre behandling.

Formål 

Mere effektiv forebyggelse og rehabilitering.

Målgruppe 

Borgere i eget hjem.

Betydning for borger

Hjemmemonitoreringen og selvrapportering giver en langt bedre strukturering af borgerens helbredssituation. Med automatiske notifikationer husker borgeren at få udført målingerne til tiden. 

Betydning for medarbejdere

Fører til en bedre behandling og optimerer workflow og kommunikation. Det fører til bedre overblik, behandlingsresultater og reducerer omkostninger.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Flere opgaver kan udføres af borgeren selv. Kommunens personale kan erstatte nogle fysiske besøg med telefonsamtaler eller online beskeder.

Anskaffelsespris 

Afhængig af antal licenser og borgere. Fra 130.000,- kr. ex. moms.

Forventet levetid 

Ubegrænset.

Udgifter til evt. montering 

Forventede årlige driftsudgifter 

Afhængig af antal licenser og borgere. Fra 95.000,- kr. ex. moms.

Stilles der særlige krav?

Internetforbindelse hos både borgeren og personalet.

Er produktet til personlig brug?

Ja.

Er produktet til træning? 

Undervisningsbehov

Individuelt.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Produktet er dansk udviklet. Har i dag ca. 1,7 millioner borgere registreret som brugere.

Erfaringer

Aarhus Kommune.