Fælles Servicecenter skal gøre det mere enkelt og mere effektivt at anvende telesundhed for borgere og sundhedspersonale. 
Fælles Servicecenter  går på tværs af kommuner, hospitaler, praktiserende læger og borgere.

Driver du et telesundhedsprojekt i en kommune eller Region Midtjyllands institutioner, er der mulighed for at lave et samarbejde med Fælles Servicecenter.

Fælles Servicecenter kan tilbyde:

  • Brugersupport.
  • Logistik af udstyr.
  • Opstartsstøtte.
  • Rådgivning om Best og Next Pratice.

Formål 

At personalet kan koncentrere sig om at levere høj kvalitet i behandlingen, mens Fælles Servicecenter tager sig af det praktiske omkring telesundhedsløsningerne. 

Målgruppe 

Kommuner, hospitaler og Region.

Betydning for borger

En indgang til telesundhed. Hjælp når udstyret ikke virker.

Betydning for medarbejdere

Personalet kan koncentrere sig om at levere høj kvalitet i behandlingen.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Anskaffelsespris 

I forbindelse med  betalingen for driften af Fælles Sårsupport har Kommunerne allerede betalt for at få endnu en case med i Fælles Servicecenter.