Giver mere effektive arbejdsgange og bedre overblik. 

Fra storskærme, computere og mobile enheder skaber Cetrea overblik over de samarbejdende enheder i kommunen. Det forbedrer kommunikationen internt og på tværs af enheder. Dette gør det nemmere at koordinere borgerens behandlings- og plejeforløb direkte fra skærmen.

Skærmene kan tilpasses efter behov. De viser kun den information, personalet har brug for. Med systemets indbyggede touch-funktionalitet bliver det nemt at foretage ændringer, der slår igennem på alle skærme inden for få sekunder.

Er udviklet til det danske sundhedsvæsen i tæt samarbejde med klinikere. Har høstet stor national og international anerkendelse, siden den første installation blevet taget i brug i 2003. Systemet er siden blevet udviklet til også at kunne understøtte den kommunale sektor.

Formål 

At understøtte personalets eksisterende arbejdsgange med bedre kommunikation, koordination og overblik.

Målgruppe 

Kommunale behandlingstilbud.

Betydning for borger

Borgeren ikke vil være i direkte kontakt med Cetrea. Men systemets positive indvirkning på personalets arbejdsproces vil skabe  et bedre koordineret plejeforløb med borgeren i centrum.

Betydning for medarbejdere

Personalet vil blive involveret i planlægningen af borgerens behandlings- og plejeforløb. De kan samtidig holde sig opdateret om ændringer, dagens program og særlige punkter for opmærksomhed. Dette giver en langt mere oplyst og struktureret arbejdsdag.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Dokumentation fra sundhedsvæsnet viser, at systemet øger effektiviteten. Der er færre afbrydelser og sygedage og større tilfredshed hos medarbejderne.

Anskaffelsespris 

Løsningen er licensbaseret. Prisen er afhængig af antallet af senge for den pågældende installation.

Forventet levetid 

Udvikles løbende til fortsat at understøtte personalets arbejdsgange. Første installation har kørt siden 2003 på Hospitalsenheden Horsens.

Udgifter til evt. montering 

Vi tilbyder assistance i forbindelse med installation af produktet.

Forventede årlige driftsudgifter 

Udgør en fast procentdel af den samlede licenspris. Dette giver adgang til opdateringer, driftssupport og eventuel serverovervågning.

Stilles der særlige krav?

Adgang til et beskyttet netværk.

Er produktet til personlig brug?

Nej.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

Er intuitiv at bruge, så man kan bruge systemet efter blot 15 minutters introduktion.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Findes på over 80% af danske hospitaler. Har været præsenteret ved flere konferencer.

Erfaringer

Har været i brug på danske sygehuse siden 2003. I den kommunale sektor siden 2015.

Eventuelle cases

Få mere information på Cetreas hjemmeside.