Tablets og smartphones betragtes som et almindeligt forbrugsgode, som borgeren selv skal anskaffe sig. Men der er ofte brug for en særlig vejledning i valg og anvendelse af både tabletcomputeren og de installerede apps for at borgerne kan bruge dem hensigtsmæssigt. Borgere og medarbejdere har udtrykt stort behov for at kunne få denne individuelle rådgivning i forhold til de konkrete problemstillinger.

Center for Frihedsteknologi (Magistraten for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune) satte et forsøg i gang i samarbejde med Teknologi i Praksis, der dels har stor viden om hvilke apps, der er gode i forhold til forskellige behov, dels har mange erfaringer med implementering af teknologi hos borgere. 

I foråret 2015 kørte AppsCafé-projektet som et forsøg, med en åben café på MarselisborgCentret én gang om ugen. Hensigten var i første omgang at få et overblik over behovet. Hvor meget individuel vejledning i hensigtsmæssig brug af apps var der brug for, til borgerne, deres pårørende og de relevante medarbejdere i Aarhus Kommune? Desuden at give borgere, de pårørende og medarbejdere i Aarhus Kommune mulighed for individuel rådgivning i hensigtsmæssig brug af apps og tablets til understøttelse af en aktiv og selvstændig hverdag trods funktionsnedsættelse. 

Læs mere om projektet.

Projektet var så stor en succes, at det blev fortsat fra september. Men nu turnerer AppsCaféen rundt mellem kommunens 9 lokalområder, så det enkelte lokalområde har besøg 1 gang hver måned, typisk på lokalcent-ret. 

Læs mere om den nye AppsCafé.

I AppsCaféen hjælper medarbejderne fra Teknologi i Praksis med konkrete problemer ift. opsætning og brug af smartphones eller tablet computere (i enkelte tilfælde også med windows-computere), og så hjælper vi med at foreslå, hvilke apps der kan hjælpe i forhold til specifikke problematikker. Brugerne er flest ældre borgere, men der er også yngre borgere med hjerneskade eller andre kognitive eller motoriske problemer – og så er der fagpersoner, som enten selv har problemer med teknologierne, eller har brug for at vide noget om hvad der kunne være relevante for en borger, som de fx fungerer som bostøtte for.
Vejledning gives fortrinsvis som individuel undervisning, og tager hensyn til deltagerens individuelle behov og kundskaber mm. Nogle borgere kommer tilbage for at lære mere, eller fordi de er kommet i tanker om noget mere, som de gerne vil have at vide.

På CareWare vil vi fortælle om vore erfaringer og give gode råd til, hvordan man kan organisere et tilbud af denne art.