Visualisér arbejdsgange og opgaver med billede, video, lyd og tekst.

Med Scan How kan du nemt og hurtigt lave en visuel og auditiv arbejdsgang, som sætter borgere med kognitive funktionsnedsættelser i stand til at udføre opgaven.

Lav personlige arbejdsgange som er målrettet den enkeltes behov. Print en QR-kode, og placer den hvor der er behov for støtte. Herefter kan koden scannes, og personen vil blive guidet step-by-step.

Formål

At gøre borgere med kognitive funktionsnedsættelser mere selvhjulpne, samt optimere deres læreprocesser i almene gøremål.

Målgruppe

Borgere med kognitive handicap som fx ADHD, autisme, Alzheimer og demens.

Betydning for borger

Scan How kan hjælpe borgeren der, hvor der er behov for visuel og auditiv støtte og struktur. Dette kan skabe øge selvstændighed og dermed livskvalitet. Desuden kan mange borgere anvende Scan How i forbindelse med beskæftigelse, hvor arbejdsgange kan sættes visuelt og auditivt op i app’en.

Betydning for medarbejdere

Medarbejdere får et redskab, som gør arbejdsprocessen med visualisering langt nemmere. Medarbejdere kan lave struktur og arbejdsgange med det samme sammen med borgeren.
Scan How er udviklet på baggrund af mange års pædagogisk erfaring. Netop derfor fungerer Scan How med udgangspunkt i anerkendte metoder i Danmark.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Scan How er ressourcebesparende for medarbejderne, da arbejdsgangen for at lave visualisering for en borger er meget enklere.
Med Scan How Cloud får medarbejderne et unikt redskab, som gør, at de kan redigere og optimere arbejdsgange, mens en borgers færdigheder observeres . Det er direkte besparelse af den forberedelsestid, mange bruger på at ændre i visuelle arbejdsgange.

Cases

Botilbuddet Vestfløjen i Rødovre kommune

Socialt Udviklingscenter SUS har med støtte fra Helsefonden gennemført et projekt med Scan How på bostedet Vestfløjen i Rødovre Kommune. Personalet fortæller efter projektet, at Scan How er et produkt, som er let tilgængeligt, nemt og simpelt.

Personalet kan hurtigt oprette visuelle arbejdsgange, og så er det tilmed sjovt. Scan How kan gøre arbejdsgange helt enkle og tydelige, som netop er behovet for beboerne på bostedet. QR-koderne gør, at beboerne selv kan finde arbejdsgange frem, og selvstædigt udføre div. opgaver.

Unges Uddannelsescenter i Værløse

En højt specialiseret STU inden for autismespektret har nu arbejdet med Scan How de sidste 2 år og været en del af udviklingen. Erfarne pædagoger fortæller, at de aldrig tidligere har oplevet så progressiv positiv udvikling i selvhjulpenhed.

Scan How er udviklet til de pædagogiske metoder (TEACCH, T-TAB), som vi altid har arbejdet med - nu er det bare meget nemmere. Via Scan How Cloud kan vi tilrette visuelle strukturer, mens vi observerer den enkelte. Det er en væsentlig ressourcebesparelse i forhold til tidligere.