Profilo Smart

Profilo Smart skinnesystem giver fleksibilitet i indretning af badeværelset, så det passer til dem, der benytter det.
Dækkapperne er i et rengøringsvenligt design, med mange valgmuligheder mht. materialer og farver. Interiøret er nemt at hægte på skinnen, og samtidig flyttes sideværts, hvilket øger fleksibilitet. Alt kan gøres enkelt og manuelt uden brug af værktøj.

Formål

At muliggøre hurtig og enkel indretning efter individuelle behov, efter valg af interiør, placering og højde.

Målgruppe

Velegnet til indretning af rum, hvor behovet løbende ændres. Fx ved udskiftning af beboer, forringelse i borgerens funktionsevne eller  ændrede arbejdsgange i baderummet.

Betydning for borger

Baderummet indrettes så det tilgodeser beboerens behov for individuel indretning. Ophæng, der ikke er behov for, kan fjernes med det samme.

Betydning for medarbejdere

Mulighed for at tilgodese korrekte arbejdsforhold for personalet. Systemet er nemt at på- og afmontere eller sideforskyde uden brug af værktøj.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Færre udgifter ifb. m.  flytning, kørsel eller ekstra personale, da indretningen kan tilpasses borgerens behov. Under genoptræning kan Profilo Smart indrettes, således at der kan trænes efter de hjemlige forhold.
Der er ikke behov for hjælp til på- og afmontering af interiør (armstøtter mm.) eller reetablering, ud over skinnen. Stor genanvendelse i produkterne, der kun skal sidde, hvor de er i brug.