Mobility Monitor

„Mobilitetsmonitoren“ har følgende anvendelsesområder og fordele: 

  • Styrkelse af sygeplejerskernes fagekspertise, takket være et let tilgængeligt, databaseret beslutningsgrundlag.
  • Søvnanalyse. Gør borgeren mere afslappet som følge af optimeret medicinering.
  • Effektiv og sikker risikovurdering af tryksår.
  • Kun stillingsskift hos patienter ved behov.
  • Tidlig advarsel om faldrisiko.
  • Dokumentation for ydet service.
  • Konstant, databaseret kvalitetssikring.

Mobility Monitor skaber en hurtigere beslutningsproces inden for sygeplejen. Forhindrer fejlfortolkninger, idet det bidrager med objektive data. På denne måde bruges der kun sygeplejeressourcer, når der er et behov, og unødvendige komplikationer undgås. Det er fx muligt at nedsætte de natlige stillingsskift med 40 % og spare op til 50 % af de anvendte tryksårsprodukter.

Formål

Effektivitet, sikkerhed og økonomi inden for den databaserede pleje. Gennem avanceret sensormåling at løfte kvaliteten af plejen.

Målgruppe

Plejepersonale og borgere i hjemmeplejen, på plejehjem og hospitaler, samt i hjemmet.

Betydning for borger

Forbedret søvn med færre natlige forstyrrelser (kun når det er nødvendigt). Færre tryksår og bedre forebyggelse af tryksår. Forbedret medicinering og mindre uro. Færre faldulykker og samlet set bedre livskvalitet.

Betydning for medarbejdere

Færre stillingsskift af borgere aften og nat. Forbedret analyse af tryksårsrisiko og mobilitet,. Færre tryksår og mindre brug af tryksårsforebyggende og -behandlende produkter. Bedre overblik i vagten, hurtigere indgriben ved risiko for faldulykker. Mindre uro hos borgere. Dokumentation for udført kvalitet i arbejdet.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Frigive og reallokere arbejdstid. Mindske brug af tryksårsforebyggende  og -behandlende produkter. Frigive ressourcer i kommunerne og på hospitaler.