Ev@lueHealth

Kan bruges til at skaffe viden om brugernes anvendelse af hjælpemidler og velfærdsteknologi. Eer udviklet til kommunerne, så de kan få et samlet billede af borgernes- og personalets tilfredshed med de hjælpemidler og velfærdsteknologier, der benyttes.

Data indsamles af personalet i dialog med borgeren. Dette drager nytte af personalets kendskab til borgeren og hjælpemidlet.

Data visualiseres på en enkel og overskuelig måde, så det giver overblik over de senest indkomne resultatet. Dvs at data kan fungere som beslutningsværktøj for fremtidige indkøb, til at forbedre borgernes og medarbejdernes anvendelse af produkterne, og til at komme med forslag til forbedringer af hjælpemidler.

Formål

At give mulighed for at viden om borger- og medarbejdertilfredshed med velfærdsteknologi kan deles på tværs af kommuner.

 

Målgruppe

Kommuner

Betydning for borger 

Borgeren får mulighed for at udtrykke sin vurdering af et eller flere hjælpemidler.

Betydning for medarbejdere

Medarbejderen får mulighed for at udtrykke sin tilfredshed omkring anvendelsen af et eller flere hjælpemidler. Både i forhold til borgeren og i forhold til medarbejderens egen faglighed.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Tidlig identificering af velfungerende hjælpemidler og teknologier.