Ayura

Når man ikke kan løfte sine arme, skal man have hjælp til stort set alle daglige aktiviteter: spise, drikke, rette på brillen og personlig hygiejne.

Armstøtter kompenserer for manglende muskelstyrke, så brugeren ubesværet kan løfte armen mod tyngdekraften og bevæge armen frit i alle retninger. Ayuraen er den mest avancerede af Armons fire armstøtter. Den er oprindeligt udviklet til mennesker med muskelsvind, som har brug for 100% kompensation for at kunne bevæge armen og fastholde den en i låst position. Når man løfter noget tungt, kan Ayuraen overkompensere, så brugeren ikke behøver at bære noget selv.

Den følger brugerens naturlige bevægelser i alle retninger. Brugeren kan hæve og sænke armen samt tilte den frem og tilbage. Skal man holde en elektrisk tandbørste eller skrive på computer, kan armen fastlåses i den ønskede position.

Formål

At gøre borgere med nedsat muskelstyrke i armene mere selvhjulpne i daglige aktiviteter.

Målgruppe

Kognitivt velfungerende børn, unge og ældre med manglende eller kraftig nedsat muskelstyrke i armene (ALS, SMA, PSMA, MS, BM, Becker, Duchenne, LGD, MG, gigt, efter et slagtilfælde, rygmarvsskader).

Betydning for borger

Borgeren kan udføre almindelige daglige aktiviteter som at spise, drikke, vaske sig og skrive på computer uden at opbruge alle sine kræfter. Derudover leger børn nye lege som Lego, Barbie og biler. Unge deltager aktivt i skolearbejdet uden hjælper, og voksne fastholder et arbejde længst muligt.

Betydning for medarbejdere

Jo mere borgeren kan selv, jo mindre behov for hjælp fra personale og ægtefælle.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Prisen for en Ayura fuldt monteret på kørestole og med speciel tilpasset styring andrager omkring 110.000 kr. Hvis man antager at man kan spare en times personlig assistance pr. dag 345 dage pr. år, til en pris på 450,- pr. medarbejdertime og en afskrivning af Ayora over tre år, kan man opstille følgende regnestykke: -110.000/3=-36.000 - (-450x345)= en brutto ressourcefrigørelse på 119.250,- pr. år de første tre år og herefter 155.250,- pr. år. Herfra skal så trækkes en evt. serviceaftale samt implementeringsudgifter.