AlterG

Kan reducere en borgers vægt (vægt-aflaste) med op til 80%. Herved kan borgerens balance og motorik trænes gennem gang eller løb. Næsten alle med balance- eller gangproblemer kan træne i en AlterG.

Er  udviklet af NASA og giver mulighed for at ældre borgere kan opretholde gangfunktion i længere tid end normalt. Desuden vil ældre borgere med fx hofte- eller lårbensfraktur kunne træne til at blive mobile igen, uden at øge risikoen for nye faldepisoder under træningen. Har også potentiale til at erstatte tidskrævende og kostbar bassintræning.

Nyopererede vil ved fraktur eller alloplastik kunne gå smertefrit i AlterG. Derfor vil atrofi af muskulatur kunne mindskes, og restitutionsfasen får et bedre forløb med bevarelse af balance og gangafvikling.

I Danmark er der gennemført kliniske studier for parkinsonisme, muskelsvind og påvirkning af knæled. Udenlandske studier for spastisk lammelse, gigt mm.

Formål

AlterG anvendes til træning af gangbesværede med henblik på at træne balance og gang. Derved bliver de gangbesværede borgere selvhjulpne.

Målgruppe

Anvendes til træning af borgere med bevægelseshæmning, fx

  • Geriatriske patienter, til genoptræning efter fald fx i forbindelse med fraktur på underekstremiteterne.
  • Borgere efter ortopædiske operationer af hofter, knæ og ankler eller ryg. 
  • Borgere med parkinsonisme, apopleksi, traumatisk hjerneskade, spastisk lammelse, bevægelsesproblemer, gigt, med sportsskader osv.

 

Betydning for borger

Man kan opnå resultater, som ikke opnås med andre hjælpemidler. AlterG træning resulterer i øget livskvalitet, klinisk status og gangafvikling (Parkinson). Træningsresultaterne kan forventes at forlænge borgeres selvhjulpenhed og kan blive et et omkostnings-effektivt træningshjælpemiddel.

Betydning for medarbejdere 

Er enkel at anvende uden fysisk belastning for fysioterapeuter. Kan læres efter kort tids instruktion, når de grundlæggende principper er forstået. Allokeres 30 minutters træning til en borger, trænes i ca. 25 minutter. Afhængigt at borgerens kognitive status, kan borgere ofte selv lære at anvende AlterG. AlterG træning kræver kun begrænset overvågning af en terapeut.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Borgeres øgede selvhjulpenhed vil resultere i højere livskvalitet for borgerne og mindre behov for pleje og behandling.

Eventuelle cases

AlterG Forskning fra Købehavns Universitet (YouTube film).

AlterG testes af Viborg Kommune før køb (YouTube film).

AlterG og genoptræning af sportsfolk (YouTube film).

AlterG og genoptræning hos Proalign Idrætsfysioterapi efter menisk-operation (YouTube film).