Det mest testede på markedet. Teknologien kan få paraplegikere til at gå og stå igen.

Testdata peger på, at brugerne får store fysiske og psykiske fordele ved anvendelse af ReWalk. Potentielt kan brugerne ved anvendelse forbedre hjerte-kar funktionen, reducere vægten, opbygge muskelmasse og forbedre tarmsystemet. Anvendelse af ReWalk lindrer smerter, reducerer medicinforbruget og antallet af indlæggelser på hospitalet.

Formål

At borgere med funktionsnedsættelse i de nedre ekstremiteter, kan komme til at gå og stå igen.

Målgruppe

Paraplegikere.

Betydning for borger

Borgere som anvender exoskelettet vil være langt mere selvhjulpne i hjemmet og i forbindelse med job, indkøb, sociale arrangementer mv.

ReWalk kan anvendes til genoptræning og er samtidig godkendt til privat brug. Borger kan derfor genoptræne og anvende samme produkt efter afsluttet genoptræning, hvilket giver borger et sammenhængende og kontinuerligt forløb.

Betydning for medarbejdere 

Borger er langt mere selvhjulpen og mobil ved anvendelse af ReWalk, og har derfor ikke brug for samme støtte som en borger i kørestol.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Alle data peger på, at borgere som anvender ReWalk opnår store fysiske og psykiske fordele. At medicinforbruget antallet af hospitalsindlæggelser reduceres. I relation til borgers jobsituation kan anvendelse af ReWalk også være med til at fastholde borger i arbejde, idet borger opnår øget mobilitet med ReWalk.