Giver borgeren mulighed for at opnå en større forståelse for sin helbredstilstand. 

Man kan få overført målinger fra apparater til hjemmemonitorering; tilføje egne noter, observationer og billeder mm.
Borgeren kan dele sine observationer og målinger med det sundhedsfaglige personale. 

Faciliterer inddragelsen af borgeren i eget helbred, skærper tilgængeligheden imellem plejepersonale og borger, og sikrer tryghed i pleje- og rehabiliteringsforløb.
En lang række apparater til hjemmemonitorering er integreret med platformen. Dvs at borgerens målinger automatisk lægges ind og  kan deles med pårørende, plejepersonale eller andre behandlere.

Formål

At sikre inddragelse af borgeren i eget helbred, give øget livskvalitet og tryghed i hverdagen under pleje- og rehabiliteringsforløb.

Målgruppe

Borgere i alle aldre og deres pårørende. Særligt anvendeligt for kronikere, fx diabetes, KOL, hypertension, hjerte-kar, osv.

Betydning for borger

Har en positiv effekt på borgerens livskvalitet. Systemet bidrager til øget tryghed gennem overblik over helbredsmålinger, som kan deles med andre.

Betydning for medarbejdere

Gør det nemt at følge med i borgerens helbredstilstand og sikre kvalitet og opfølgning.

Man kan inddele borgerne i kategorier ud fra helbredstilstand og livsstil, og bruge det som et værktøj, til at kommunikere med borgeren. Desuden kan personalet følge borgerens helbredstilstand gennem målinger og observationer, som borgeren deler.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Frigiver ressourcer for personalet. Reducerer den tid, der bruges på administrative opgaver. Øger kvaliteten i pleje og rehabilitering. Giver overblik over borgerens helbredstilstand, så tilbagefald og dyre genindlæggelser nedbringes.