Armeo Spring Robot

Er specifikt beregnet til borgere, som skal genvinde og træne arm- og håndfunktion.

Arbejder med funktionelle bevægemønstre, og bevæger leddene ved hjælp af en vægtaflastende ergonomisk exoskelet/arm-ortose.

Armeo Spring er simultan arm- og håndterapi i et stort 3-D arbejdsområde. Giver borgeren selvinitieret træning, aktiv træning, kognitiv træning, mange repetitioner og masser af motiverende arbejde.  

Formål

At træne overekstremiteten i et motiverende miljø, med feedback og mulighed for progression.

Målgruppe

Borgere med neurologisk deficit, fx apopleksi eller rygmarvsskade. Eller andre neurologiske lidelser, som giver nedsat motorik i over-ekstremiteterne og/eller kognitive udfordringer.

Betydning for borger

Borgeren har brug for så stor funktion i sine arme som muligt, for at kunne være så selvhjulpen som muligt i dagligdagen. Kan, sammen med den konventionelle fysioterapi, flytte rammerne for målsætningen – til et optimeret funktionsniveau.

Betydning for medarbejdere 

Er en ekstra træningsmulighed. Giver terapeuten variation i sit arbejde og et værktøj mere i værktøjskassen. Er også et godt måleredskab. Giver evidensbaseret træningsterapi.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Terapeuterne kan hurtigere og bedre genoptræne borgerne til et stabilt funktionsniveau, hvor de selv kan klare hverdagsaktiviteter. Dette er effektivere for borgeren og de pårørende. For sundhedssystemet medfører det færre sengedage og mindre hjælp i hjemmet.

Eventuelle cases

Bliver anvendt med stor succes på Vestdansk Center for Rygmarvskadede i Viborg og på Hornbæk/Glostrup. På Traumatisk Hjerneskade på Hvidovre Hospital, står Armeo Power, som er ”storebroren” til Armeo Spring. Armeo power er fuldautomatiseret, og er beregnet til den akutte patient, i den helt tidlige rehabilitering.