Recovery Record

Bygger på forskning inden for kognitiv adfærdsterapi og selv-monitorering. App'ens hovedfunktion er måltidsregistrering. Brugeren  indtaster blandt andet:

  • Hvad måltidet bestod af.
  • Hvor og hvornår det fandt sted.
  • Adfærd, tanker og følelser forbundet med indtagelse af måltidet.

Recovery Record påminder jævnligt i løbet af dagen brugeren om at registrere sine måltider.

Efter indtastning af et måltid modtager brugeren en opmuntrende besked.

Efter at have registreret en hel dags måltider modtager brugeren en belønning i form af et stykke musik med et motiverende budskab.

Recovery Record Behandler giver behandlere mulighed for at følge deres patienters fremskridt mellem hospitalsbesøg. App'en kan bruges med eller uden tilknytning til et behandlingssted. Den er udviklet i USA og oversat til dansk af psykologer ved Center for Spiseforstyrrelser i Aarhus. 

Formål

At gøre det nemmere og mere motiverende for brugeren at lave måltidsregistreringer, hvilket er en væsentlig del af behandlingen for en spiseforstyrrelse.

Målgruppe

Borgere, der lider af en spiseforstyrrelse.

Betydning for borger

Gennem daglige påmindelser opfordrer Recovery Record brugeren til at indtaste sine måltider i app'en i takt med, at de indtages. Recovery Record tilskynder også brugeren at registrere spiseforstyrrede adfærdsmønstre, tanker og følelser, der opstår i forbindelse med et måltid.

Det er app'ens hensigt at øge brugerens opmærksomhed på egne spiseforstyrrelsessymptomer, spisevaner og reaktioner på disse. Desuden at understøtte normalisering af spisning, som er et af de første skridt på vejen mod at ændre adfærd og blive rask.

Betydning for medarbejdere 

Behandlere kan ved hjælp af Recovery Record Behandler monitorere deres patienters registreringer i appen i real-time, efterhånden som patienterne indtaster data. Derved kan behandlere til enhver tid skabe sig et overblik over den enkelte borgers aktuelle behandlingsstatus.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Center for Spiseforstyrrelser forventer, at Recovery Record kan understøtte det behandlingselement, som handler om normalisering af spisning. Ventes også at gøre det lettere og mere motiverende for brugeren at registrere måltider og dertil relaterede adfærdsmønstre, tanker og følelser.

Center for Spiseforstyrrelser forventer også, at Recovery Record Behandler kan gavne behandlernes praksis ved at gøre det nemmere at orientere sig i den enkelte borgers bedringsproces.

At Recovery Record og Recovery Record Behandler kan optimere bedringsprocessen og mindske forværring af symptomer mellem hospitalsbesøg. Dette ventes at give kortere behandlingsforløb samt færre hospitalsbesøg, særligt i den afsluttende fase af behandlingen.