MyMedCards tilbyder unikke og individualiserede apps til din arbejdsplads.

En stor mængde viden og informationer florerer, uanset hvor man arbejder. Det kan være vanskeligt at få overblik og adgang til informationerne – men dette vil MyMedCards nu lave om på.

Med erfaring inden for vidensdeling er udviklet en app, som tillader hurtig, nem og effektiv søgning efter relevant materiale; hvad enten det drejer sig om telefonnumre, retningslinjer el.lign.

Tilmed bliver app'en rettet mod jeres brugere med eget logo, skrifttype, indhold osv. I har dermed selv indflydelse på app'en og dens funktionaliteter. Desuden er der også mulighed for at tilkoble ekstra funktioner til appen, hvis dette behov haves.
App'en vil være tilgængelig på App Store og Google Play, og der er dermed også mulighed for, at andre lignende arbejdspladser kan gå sammen om at producere en app med forbedrede løsninger og indhold.

Formål

Formålet med app'en er at reducere tidsforbruget ved vidensdeling, samt at effektivisere personalets arbejde - i og med at man altid har nyeste viden lige ved hånden.

Målgruppe

Målgruppen for app'en er personalet i både privat, kommunalt og regionalt regi.

Betydning for borger

App'en effektiviserer arbejdet for personalet, så tiden i højere grad kan udnyttes ved borgerne. Tilmed kan den sikre, at personalet handler mere korrekt, da de nødvendige informationer for at kunne agere ud fra kommunale retningslinjer er lige ved hånden.

Betydning for medarbejdere

App'en kan være tidsbesparende og hjælper den enkelte medarbejder til at være mere sikker i sine handlinger. Desuden er det kendt, at man især indenfor den kommunale sundhedssektoren har et stigende fagligt ansvar, i og med at patienterne bliver hurtigere sendt hjem fra hospitalet. Dermed bliver det en kommunal opgave at skulle varetage mere komplekse opgave, hvilket en app med relevant indhold, såsom scoringssystemer, klassifikationssystemer og andre retningslinjer, ville kunne hjælpe med.

Desuden har apps også den fordel, at de inden for få sekunder kan opdateres, således at personalet har adgang til nyeste viden og informationer.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

App'en har også økonomiske fordele, da man kan reducere udgifterne til vidensdeling. Der bliver på mange arbejdspladser brugt enorme ressourcer på at distribuere viden. Med denne app behøver man ikke at gøre personalet opmærksom på nye retningslinjer eller vigtige informationer via mail eller udprint. Informationer kan blot indsættes i appen, og vil være hos alle brugere i løbet af få sekunder.

Dette letter arbejdet for personalet, men sikrer også at de har adgang til nyeste viden inden for deres felt og mulighed for at handle derefter.