Minvej

Minvej er et metodeværktøj, der kan tilpasses det enkelte sygdoms-/velfærdsområde. Fungerer som rammen for brugerinddragelse i psykiatrien. Minvej muliggør inddragelsen af sindslidende eller psykisk sårbare i egen behandling vha. et brugervenligt og målrettet værktøj,

Formål

At hjælpe borgere med sindslidelser til at genvinde kontrollen over deres sygdom.

Målgruppe

Voksne borgere, der er socialt og psykisk sårbare eller sindslidende.

Betydning for borger 

Syv kernefunktioner giver borgeren mulighed for løbende at rapportere om udviklingen i deres sygdomsforløb. Funktionerne muliggør løbende dialog med støtteperson, øger selvmonitoreringen og forbedrer den løbende kontrol med sygdommen. Brugerne af minvej har set klare forbedringer i deres tilstand ved hjælp af app'en.

Betydning for medarbejdere

Minvej giver støttepersonerne mulighed for at arbejde målrettet med præventiv behandling. Dermed nedbringes de offentlige udgifter til genindlæggelser.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Er blevet testet i Københavns Kommune gennem 2 år. Resultatet var en betydelig reduktion i antallet af §85 visiteret tid, formindskelse af aktivitetsbudgetter og færre indlæggelsesdage. En CPR-samkørsel af 113 borgere viste et besparelsespotentiale på 3 mio kr.

Eventuelle cases

Læs nogle interviews med brugere af Minvej