Et klinisk afprøvet system, som indsamler data om borgerens tilstand på daglig basis. Det sker igennem selvregistrering, og eventuelt kombineret med fx en sensor i et armbånd. Informationen opsummeres og præsenteres simpelt med grafer.

Graferne gør det let for behandleren at følge sygdommens forløb, og der bruges mindre tid på at vurdere symptomer og danne et samlet overblik.

Borgeren får via graferne et overblik over sygdomsforløbet, som muligvis er mere retvisende end deres egne oplevelse. Daybuilder er et stærkt værktøj til at støtte psyko-edukation af borgeren.

Giver behandleren en sikker kommunikationskanal med borgeren og giver mulighed for:

  • At sende videoer med psykologiske øvelser. 
  • At skrive tekstbeskeder.
  • At sende påmindelser pr. mail eller SMS.
  • At lave videokonsultationer.

Formål

At støtte og forbedre behandlingen af psykiske sygdomme.

Målgruppe

Borgere som lider af psykiske sygdomme og deres behandlere, støttepersoner og pårørende.

Betydning for borger

Støtter borgeren i deres hverdag og hjælper dem med at få kontrol og overblik over deres sygdom.

Betydning for medarbejdere

Sparer tid gennem bedre overblik, og giver også mulighed for at spare tid i leveringen af behandlingen, bla. fordi man kan sende video-øvelser.

Øger compliance og reducerer frafald i behandlingen. Dette sparer tidsressourcer mht. til ombookinger.

Giver forbedret dokumentation. Både I kraft af patientens løbende og systematiske selvregistrering og noterne fra behandleren. .

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Daybuilder giver lettere adgang til behandling. ”Halvdelen af de borgere, som lider af depression, modtager ikke den nødvendige behandling” (Kim Mathiasen, cand. psych. og projektleder for internetpsykiatri, Region Syddanmark). Daybuilder som støtteværktøj til behandlingen øger tilgængeligheden af professionel behandling, kan mindske stigmatisering, samt frigøre ressourcer, sådan at de hårdest ramte modtager den nødvendige behandling.

 

NB: Daybuilder har skiftet navn til Monsenso (nyt vindue).