Touch & Play aktiverer borgere, og træner samtidig deres kognitive og motoriske funktioner. Borgerne aktiveres og trænes gennem spil, billeder, videoer og musik, der formidles via en stor og robust interaktiv tavle.

Spillene gør træningen sjov, og er med til at formidle følelser og erindringer for borgerne gennem vedkommende billeder og motiver. Det kan fx være billeder fra borgernes egne fotoalbums.

Spillene er letgenkendelige og brugervenlige; 7-kabale, vendespil, puslespil, matematikspil, spil med ord og sociale spil som Kryds & Bolle osv.

Tavlens store format opfordrer til social aktivitet mellem borgerne, og gør brugerfladen så lettilgængelig, at borgerne selv kan navigere mellem spilmenuerne. Tavlen registrerer alt, hvad borgerne rører den med; hænder, stokke, pegepinde, pensler, bolde etc. Uden fare for at tavlen går i stykker af den grund.

Formål

At løfte tilværelsen og bringe mennesker fra en passiv til en aktiv tilstand gennem leg, træning og læring.
Dette gøres via spil, film, billeder og musik, som er vedkommende og relevante for den enkelte borger.

Målgruppe

Ældre borgere med eller uden demens, med senhjerneskade, fysisk eller psykisk handicap, børn og unge med fysiske eller psykiske handicaps.

Betydning for borger

Touch & Play er med til at give borgerne en bedre livskvalitet. Touch & Play betyder mere social omgang, et løftet humør og et bedre fysisk og mentalt velbefindende for borgerne.
Borgerne får gennem leg trænet deres reaktionsevne, koordinationsevne, bevægelighed, koncentrationsevne, omstillingsevne og evne til at løse problemer.

Betydning for medarbejdere

Touch & Play fungerer som et redskab til aktivering af borgerne. Både på socialt og individuelt plan i form af kognitiv og fysisk træning.
Borgerne bliver mere selvhjulpne og kan aktivere sig selv, hvilket frigiver ressourcer for medarbejderne.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Touch & Play frigiver arbejdstid og ressourcer for de ansatte på centre for borgere med funktionsnedsættelser. De ansatte får mere tid og ro til at udføre deres opgaver, idet borgerne med Touch & Play formår at træne og aktivere dem selv.