Raizer er en batteridrevet mobil løftestol, der rejser en person, der er faldet, op til næsten stående stilling på få minutter. Raizer kan betjenes af bare en enkelt hjælper og kræver ingen fysisk indsats fra denne, udover evt. en støttende hånd. Raizer klikkes enkelt sammen omkring/under den faldne person, uden at borger skal forflyttes. Endvidere transporteres Raizer nemt i to lette tasker.

Formål

At rejse en borger op, der ”bare” er faldet og har brug for hjælp til at komme på benene igen. Uden at hjælperen belaster kroppen på nogen måde.

Målgruppe

Hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, redningstjenester, plejecentre, sygehuse, private

Betydning for borger

Borger skal ikke ligge længe på gulvet og vente på assistance for at komme op. En enkelt hjælper kan nu hurtigt, skånsomt og bekvemt selv rejse borger op.

Betydning for medarbejdere

Løftestolen bærer al vægten. Der er ingen forflytning. Stolen samles under borger, uden risiko for overlastning af ryg, arme osv., når borger skal op igen. Der er ingen ventetid på assistance, da medarbejderen kan håndtere situationen selv.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Frigiver arbejdstid og ressourcer, da den først ankomne selv kan rejse en faldet person op.
Hjemmeplejen behøver ikke ringe efter assistance fra andre redningstjenester.