Husketavlen

Husketavlen er meget nem at betjene, og den benytter både billeder og lyde til at minde dig om, hvad du skal. Husketavlen kan fjernstyres af pårørende, så de fx kan lægge aftaler ind og hjælpe dig i hverdagen.

Formål

Skabe struktur i hverdagen.

Målgruppe

Borgere med fx ADHD, Alzheimers, Aspergers, autisme, demens eller hjerneskade.

Betydning for borger

Husketavlen kan medvirke til at skabe struktur i hverdagen.

Betydning for medarbejdere 

Kan lette arbejdet med at skabe struktur for borgerne. Personalet kan fjernstyre borgernes Husketavler, oprette nye aftaler og følge med i, hvordan det går via internettet. Pointsystemet i Husketavlen giver feedback til personalet. Kan afhjælpe konflikter.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Frigive arbejdstid og ressourcer for medarbejdere på bosteder, plejecentre, støttekontaktpersoner.