Benytter infrarød termoteknologi til at registrere borgernes bevægelser i boligen – og sender en alarm til personalet, hvis der sker et fald, eller en borgers daglige mønster ændrer sig væsentligt. Registrerer varme og fungerer derfor også som ild-detektor.
Installation er enkelt og omkostningerne er lave, da der ikke kræves ændringer i boligen. Der installeres en sensor i loftet, så der ikke skal flyttes møbler, ændres i gulvet eller lignende.

Ved at installere sensoren i loftet kan den registrere et stort område – og virker derfor også uden problemer på badeværelset.
Personalet kan modtage alarmer på deres DECT- eller mobiltelefoner, så de hurtigt kan reagere, hvis en borger skulle falde eller borgerens daglige rutiner ændrer sig væsentligt.

Formål

At give tryghed i hjemmet – uden store ændringer i boligen.

Målgruppe

Alle borgere med behov for pleje – uanset om der er i eget hjem eller på et plejecenter. Systemet er særlig velegnet til borgere med faldtendenser, samt borgere der ønskes monitoreret ved ændret adfærd.

Betydning for borger

Giver borgeren tryghed og vished om hjælp ved afvigelser i dagligdagen (fx fald eller ild). 

Betydning for medarbejdere

Medarbejderne kan opleve mindre tilsyn med borgeren, da de automatisk får besked om afvigelser i borgernes færden i hjemmet.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region 

Mindre behov for tilsyn frigør ressourcer til andre opgaver. Systemet kan integreres mellem plejecenter og hjemmeplejen. Dermed kan plejepersonale på plejehjem benytte det samme udstyr, hvilket giver mulighed for, at de kan arbejde som bagvagt for hinanden. Der behøves altså kun ét overordnet system for hele kommunen.