Kan benyttes af plejecentre, kommuner, almen praksis og hospitaler til at lette adgangen til specialistviden, pårørende, læger, vagtlæger mm.

Robotten er populært kendt som en slags ”Skype på hjul”. Robotten står fysisk placeret på plejecentret. Man kan med en adgangskode og installeret program på PC eller tablet logge på robotten. Derefter kan man manøvrere med denne, og ikke mindst have direkte dialog med beboere og/eller personale på plejecentret.

Letter adgangen til centret og gør det lettere for læger og pårørende mv at komme i kontakt med en beboer eller personalet.

Formål

Fleksibilitet for personale, læger, pårørende, beboere, og andre der har gang på plejecentret.

”Genvej” til akutte besøg eller andre besøg på plejecentret.

Tryghed for beboere og personale, som via robotten kan få lettere adgang til specialistressourcer,

Målgruppe

Plejecentre, hospitaler, almen praksis, skoler mm.

Betydning for borger

Fungerer uden at borgerne skal være aktive (modsat fx videomøder via en tablet - hvor borgerne selv skal håndtere teknologien).

Med telebesøgsvennen vil det være let for pårørende, venner, borgerens læge, fysioterapeut og andre relevante personer at komme på besøg. De kan fx drikke en kop kaffe, se tv sammen, eller foretage en almen lægekonsultation. Robotten gør det betydeligt nemmere for borgeren at opretholde sine relationer, og sikrer en nemmere adgang til omverdenen.

Betydning for medarbejdere

Giver personalet på plejecentret nemmere adgang til specialistressourcer som borgerens egen læge, vagtlægen eller hjemmesygeplejen. Sikrer derved at personalet føler sig trygge ift borgerens velbefindende.

Desuden sparer robotten medarbejderne for at bruge flere timer på unødigt at assistere borgerne til lægebesøg, vagtlægebesøg, eller lignende. Disse aktører kan tilgå robotten og give en umiddelbar vurdering og vejledning i forhold til borgeren. Herved spares unødige lægebesøg, vagtlægebesøg og indlæggelser.

Medarbejderne får et tættere samspil med de af de pårørende, der sjældent kommer på besøg, fordi de bor langt væk fra plejecentret. Robotten giver flere pårørende muligheden for at komme på besøg.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Ved et projekt med 2 robotter estimeres en årlig besparelse (timer, kørsel, takster, mv.) på ca. 238.000 kr. per år. Robottens tilbagebetalingstid er ca. 8-9 måneder (her opnås positiv business case). Ved leasing er tilbagebetalingstiden 3-4 måneder.